Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontr

2012-10-17

Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały
umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz
opracowania systemu zarządzania procesami biznesowymi.

cnk_logo

 
Przedmiotem Umowy
jest:

  • doradztwo
    w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum Nauki Kopernik systemu kontroli
    zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, wraz z analizą ryzyka w oparciu
    o model COSO II i ISO 31000
  • doradztwo  w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum
    systemu zarządzania procesami, w tym identyfikacji i mapowania procesów;

 

Informacja o kliencie:

Centrum Nauki
Kopernik
– założone zostało w 2005 w Warszawie, Głównym celem jest promowanie nowoczesnej
komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez samodzielne
przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.  Przedmiotem działania Centrum jest
upowszechnianie krajowych
i światowych dokonań w zakresie kultury naukowej i technicznej, a w
szczególności wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk i procesów przy
pomocy interaktywnych urządzeń i zajęć. Centrum jest instytucją, powołaną i
finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.