BSI ISO 31000 PBSG

ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem

British Standards Institution oraz PBSG zapraszają Państwa na współorganizowane szkolenie: ISO 31000 Certified Risk Manager

Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanymi z nią ryzykami i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji jest główną korzyścią wynikającą z  zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten mógł być jednak skuteczny, należy zastanowić się, jaka metoda zarządzania ryzykiem będzie dla organizacji najlepsza. Jakie działania należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tą właściwą metodę, pozwalającą na ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem? Kto i w jakim stopniu powinien być odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu w organizacji?

Aby udzielić jak najpełniejszej odpowiedzi na te i wiele innych pytań proponujemy Państwo szkolenie połączone z warsztatami „ISO 31000 Certified Risk Manager”. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy potrzebnej do efektywnego wypełniania roli managera ryzyka w organizacji w zakresie wyboru i stosowania narzędzi, technik i dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem. Szkolenie przygotowane zostało w oparciu o wytyczne zawarte w nowo opublikowanym standardzie zarządzania ryzykiem ISO 31000.