BLOCKCHAIN

Łańcuch bloków – DLT Distributed Leadger Technology

Blockchain – łańcuch bloków – DLT Distributed Leadger Technology jest opartą na chmurze, rozproszoną bazą danych, rejestrująca wszystkie transakcje pomiędzy stronami w sposób niezaprzeczalny na całym świecie poprzez sieć. Blockchain umożliwia przesyłanie wartości w krótkim czasie, po znacznie niższym koszcie niż dotychczas.

Blockchain zapewnia:

  • otwartość – jest dostępny dla wszystkich;

  • dostępność 24/7 – bez możliwości wyłączenia;

  • odporność na cenzurę – nie istnieje podmiot, który mógłby zmienić zawartość łańcucha bloków;

  • integralność – utrzymanie spójności danych i funkcjonowanie w sposób wolny od błędów logicznych;

  • elastyczność – dostosowywanie się do różnych warunków celem poprawnego ustalenia i przeniesienia własność, w tym odporność na wiele kategorii cyberataków (oszustw, fałszerstw, prób uzyskiwania dostępu do własności za sprawą podawania się za kogoś innego, podwójnego wydatkowania środków);

  • bezpieczeństwo – ochrona własność wszystkich właścicieli przed manipulacją, fałszowaniem, podrabianiem, podwójnym wydatkowaniem środków i nieautoryzowanym dostępem.

Efektywne wykorzystanie technologii Blockchain w kontekście biznesowym wymaga dogłębnego zrozumienia technologii DLT, ale przede wszystkim uzyskania jak najwyższej wartości w procesach przepływu informacji pomiędzy interesariuszami w realizacji założonych przez nich celów biznesowych.

 

Zapisz się już dziś na szkolenie “Blockchain jako nieunikniona technologia”

>> szczegóły 

Publiczny Blockchain

Jeśli Twój produkt wymaga pełnej przejrzystości i chcesz wdrożyć publiczny Blockchain, taki jak Ethereum, Stellar, NEM lub inny, tworzymy kompletne rozwiązanie Plug-n-Play (PnP), które możesz wdrożyć bezpośrednio w sieci. Typowe przypadki użycia obejmują zarządzanie łańcuchem dostaw, rozwiązania bankowe, usługi pay-per-use, usługi medyczne.

Smart Contract opracowywanie i wdrażanie

Opracowujemy Smart Contracty we wszystkich głównych językach programowania, od Solidity i Golang po Kotlin. Inteligentne kontrakty umożliwiają automatyzację zadań poprzez implementację logiki i reguł regulujących transakcje.

Prywatny Blockchain

Jeśli potrzebujesz blockchaina zgodnego z wymogiem kontroli dostępu do pewnych danych, tworzymy rozwiązania oparte na Hyperledgerze (wszystkie warianty), R3 Corda i Multichain itp. Typowe przykłady to zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie wewnątrz firmy i kontrolowane zarządzanie operacjami, obsługa rad nadzorczych lub inne usługi.

Integracja aplikacji Blockchain-Mobile

Bezproblemowo integruj swój produkt Blockchain z aplikacjami mobilnymi za pośrednictwem interfejsów REST API, aby umożliwić klientom pozostawanie w kontakcie i wykonywanie operacji w podróży za pomocą intuicyjnych aplikacji mobilnych.

Rozwój produktu Blockchain

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz Architekta rozwiązań, który pomoże Ci znaleźć urządzenie Blockchain, czy też szukasz rozwiązań dla wykorzystania możliwości, nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiednią technologię Blockchain i zamodelować procesy wg Twoich potrzeb i branży.

Realizacja audytów bezpieczeństwa informacji w blockchain

Blockchain zmienia podejście do realizacji audytów systemów informatycznych. Audytujemy systemy w czasie rzeczywistym, na całym systemie bez konieczności ustanawiania próby. Weryfikujemy czy technologia blockchain jest odpowiednio skonfigurowana i wdrożona. Rolą audytora jest między innymi dogłębny przeglądu kodu źródłowego.