Biznes i etyka – zakończenie procesu Enronu

Biznes i etyka – zakończenie procesu Enronu

Największy skandal finansowy ostatniej dekady w Stanach Zjednoczonych zbliża się do końca. Pięć lat po upadku Enronu, ława przysięgłych wydała werdykt, w którym  Kenneth`a Lay, przewodniczącego rady dyrektorów uznała winnym wszystkim zarzutów oszustw finansowych i współdziałania przestępczego, za co grozi mu kara do 45 lat więzienia. W osobnym procesie Lay został uznany winnym czterech zarzutom oszustw bankowych (za co grozi mu do 120 lat więzienia). 52-letni Jeffrey Skilling, prezes Enron’u został uznany winnym 19 zarzutom współdziałania przestępczego, oszustw związanych z papierami wartościowymi, wykorzystaniu informacji poufnych i składaniu fałszywych oświadczeń za co grozi mu kara do 185 lat więzienia. Wyroki zostaną  ogłoszone przez sąd w Houston 11 września. Upadek Enron’u w 2001 r. spowodował wiele bankructw firm związanych z tzw. kreatywną księgowością, której efektem była upadłość takich korporacji jak  Tyco czy WordCom ( 64-letni Bernard Ebbers, skazany na 25 lat więzienia). Rada dyrektorów ukrywała długi firmy, fałszowała sprawozdania finansowe spółki, w czym pomagała jej firma audytorska Arthur Andersen, oraz pomimo fatalnej sytuacji finansowej namawiała pracowników do kupowania akcji własnej spółki, np. Lay na forum internetowym zapewniał, że Enron ma się doskonale. Gdy wszystkie „praktyki” rady dyrektorów wyszły na jaw, kurs giełdowy załamał się powodując spadek wartości spółki o 60 mld USD, zwolnienia tysięcy pracowników, oraz utratę oszczędności całego życia pracowników firmy. Wielu pracowników stracili na tych inwestycjach miliony dolarów zgromadzone na kontach funduszy emerytalnych. Z wypowiedzi ławników wynika, że to właśnie aspekty związane z dramatem szeregowych pracowników, najbardziej docierały do wyobraźni i pozwoliły wydać werdykt skazujący w procesie „białych kołnierzyków”.

Upadek Enron’u był jedną z przyczyn wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych ustawy Sarbanes-Oxley, której celem była odbudowa zaufania do amerykańskiego rynku kapitałowego. Główny nacisk położony został na kwestie związane z wiarygodnością danych finansowych, a także niezależnością audytora, skutecznością kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialnością kierownictwa za wyniki w finansowe.