BEST PBSG BS 25999

PBSG podpisała umowę z BEST S.A. na doradztwo i szkolenia w zakresie opracowania i wdrożenia planów ciągłości działania zgodnie z normą BS 25999.

W ramach umowy, której zakończenie planowane jest do końca roku eksperci PBSG dokonają analizy BIA, na podstawie której przystąpią do opracowania dokumentacji BCP. Kolejnym etapem prac będzie dokonanie weryfikacji i testowanie planów. Drugą częścią umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kierownictwa i pracowników BEST S.A.

Projekt realizowany będzie w BEST SA i jej jednostkach organizacyjnych.

BEST jedna z czołowych firm windykacyjnych na polskim rynku usług finansowych. Ekspert w dziedzinie usług obrotu i zarządzania zagrożonymi wierzytelnościami. Windykuje portfele wierzytelności i świadczy usługi windykacyjne na zlecenie. Swoją ofertę kieruje do banków, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na masową skalę. Od 1997 roku największa spółka z branży windykacyjnej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.