Analiza użycia reguł i obiektów reguł

Problem biznesowy klienta

Podczas audytu u jednego z naszych klientów, audytor poprosił o zgodność ustawień zapór sieciowych z normami NIST. Skybox pozwolił klientowi wygenerować raport potwierdzający spełnienie tego wymogu, a także wyjaśnić audytorowi, w jaki sposób ta norma jest weryfikowana w organizacji.

Rozwiązanie Skybox Security

Rozwiązanie pozwala na weryfikację zgodności konfiguracji, dzięki czemu możliwa jest analiza stanu infrastruktury pod kątem spełniania norm branżowych, zaleceń producenckich i dobrych praktyk, co znacznie ułatwia utrzymanie compliance’u, a także dostarczanie odpowiedzi podczas audytu.

Pytanie

Czy kwestie compliance’u są dla Państwa istotne?