Analiza ścieżek dostępu i połączeń wraz ze wskazaniem reguł dopuszczających/blokujących ruch

Problem biznesowy klienta

Jedna z naszych spółek zajmuje się wdrożeniami systemów PAM opartych o gotowy appliance. Zawsze podczas wdrożeń pojawia się problem komunikacji pomiędzy wspomnianym appliancem, a systemami docelowymi. Klienci często nie wiedzą jaki ruch jest otwarty, a jaki jest blokowany oraz który firewall odpowiada za jego zablokowanie. Dlatego też często inicjowanie appliance odbywa się metodą prób i błędów co jest czasochłonne oraz angażujące wiele osób zarówno z działu bezpieczeństwa jak i sieciowego.

Rozwiązanie Skybox Security

Skybox pozwala rozwiązać powyższy problem, ponieważ ma mapę sieci „wstawiamy” ten appliance i sprawdzamy jak wygląda jego komunikacja w sieci.

Rozwiązanie umożliwia wizualizację otwartych i zamkniętych ścieżek, co pozwala uzyskać kontekst połączeń pomiędzy urządzeniami w sieci, dzięki czemu w prosty sposób można ustalić pomiędzy jakimi punktami w sieci jest łączność, a gdzie jest ona zamknięta. Skybox wskaże urządzenie oraz konkretną regułę odpowiadającą za zablokowanie danego ruchu sieciowego.

Pytanie

W jaki sposób aktualnie radzą sobie Państwo z taką diagnostyką połączeń sieciowych?