Aktualizacja Profesjonalnych Praktyk DRI, czyli jakie są obecne wyzwania stojące przed specjalistami z obszaru ciągłości działania?

Profesjonalne Praktyki DRI były pierwszym standardem na świecie odnoszącym się do ciągłości działania i zarządzania kryzysowego. Aby zachować ich aktualność i przydatność w stale zmieniających się warunkach, co 4 lata podlegają przeglądowi. Niedawno dobiegła końca najważniejsza aktualizacja w historii, która rozpoczęła się w 2015 roku.

Celem ostatniego przeglądu było wprowadzenie zmian w odniesieniu do problematycznych kwestii, z którymi borykają się dziś profesjonaliści BCM z całego świata. Ważnym elementem w dyskusji profesjonalistów BCM z całego świata są między innymi zdarzenia o charakterze technologicznym, czy zagrożenia cybernetyczne. W chwili obecnej kwestie cyberbezpieczeństwa stały się kluczowym elementem zachowania ciągłości działania i strategii odporności. Cyberataki, czy wyciek danych są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, zaś dotychczasowe zagrożenia tj. katastrofy naturalne, awarie infrastruktury zeszły na dalszy plan.

Dodatkowo dostrzeżono ubezpieczenia jako narzędzie transferu ryzyka, co nie było uwzględnione w poprzedniej wersji Profesjonalnych praktyk. Zwrócono również uwagę na strategie wykorzystywane w ramach procesu produkcyjnego, jak również łańcucha dostaw.

Aktualizacja Profesjonalnych Praktyk DRI jest odpowiedzią na analizę zagrożeń przeprowadzoną w oparciu o wiedzę ekspertów BCM z całego świata. Analiza ta pozwala odpowiedzieć w szczególności na pytanie dotyczące zagrożeń, które będą musiały być w najbliższym czasie właściwie zaadresowane.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie