ACFE międzynarodowe warsztaty 2007

Międzynarodowe Warsztaty „Oszustwa i  korupcja – zapobieganie, wykrywanie i dochodzenie”

16-18 maja 2007 odbędą się Międzynarodowe Warsztaty „Oszustwa i  korupcja – zapobieganie, wykrywanie i dochodzenie”. Organizatorami warsztatów są Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej  oraz ACFE (Association  of  Certified  Fraud Examiners). Celem warsztatu jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie promowania w organizacji kultury i standardów zapobiegania oszustwom i korupcji, a także ukazanie technik maksymalizujących efekty działania audytorów wewnętrznych. Podczas warsztatów analizowane będą różne aspekty oszustw, sposoby ich popełniania oraz techniki redukowania ryzyka zaistnienia nadużyć.

Przypomnijmy, że PBSG ściśle współpracuje z ACFE w ramach promocji i rozpowszechniania standardów zarządzania ryzykiem w kontekście redukcji niepożądanych zjawisk związanych z nadużyciami i oszustwami w organizacji. PBSG była m. in. pierwszą firmą, która opublikowała na swojej stronie internetowej wymagania w zakresie zapobiegania nadużyciom wydane przez PCBC oraz wymagania w zakresie badania profilu nadużyć wydanego przez DNV. Duże zainteresowanie firm i urzędów wdrożeniami systemów redukujących zaistnienie oszustw potwierdzają eksperci PBSG, prowadzący tego typu projekty.