Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Szanowni Państwo!

W imieniu spółki PBSG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2017. nastąpiło przekształcenie spółki PBSG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę PBSG Spółka Akcyjna w Poznaniu; w dniu tym nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z ksh PBSG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jest prawnym następcą spółki przekształconej.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:

PBSG Spółka Akcyjna

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

PBSG SA
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

NIP 7831612258
Regon 30025197400000
KRS 0000687277