Zastosowanie Prawa Benforda w analizie danych

Koszty nadużyć popełnianych przez pracowników sięgają ponad 300 mld $ rocznie. Oszuści stają się coraz bardziej wyrafinowani i sprytni w swoich schematach, ale gdy dochodzi do manipulowania to liczby jest trudno przekłamać. Według Prawa Benforda (nazwa pochodzi od fizyka Franka Benforda) nieregularności mogą być wykryte przez analizę kolejnych cyfr w wartościach.

Benford analizował pod katem statystycznym dystrybuantę pierwszej cyfry w liczbach dla naturalnych populacji i odkrył, że cyfra 1 występuję na miejscu pierwszej cyfry dla 30,9  przypadków, a dla porównania cyfra 9 pojawia się tylko dla 4,57 analizowanych przypadków. Pogłębione badania, przeprowadzone przez innych ekspertów, dowiodły że cyfry o mniejszej wartości pojawiają się o wiele częściej niż te o dużej.  Znane jako „Prawo pierwszej-cyfry” pomogło księgowym i audytorom wykryć nadużycia i zwodnicze praktyk.

NOWE TESTY W IDEA Z UŻYCIEM PRAWA BENFORDA

Dekady później Prawo Benforda przeniknęło do praktyk analizy danych i narzędzi wykorzystywanych w wykrywaniu nadużyć. Prawo to jest w szczególności wykorzystywane do testowania dużych zestawów transakcji, dotyczących wielu aspektów danych u różnych klientów, a dotyczyło one najczęściej: transakcji gotówkowych, kont należności, zapasów i zobowiązań. Analitycy stosują Prawo Benforda przez wykorzystanie wielu scenariuszy badania danych, które dogłębnie weryfikują transakcje.

Podczas przeglądu sprawozdań finansowych, analiza cyfr może być zastosowana na wiele sposobów w celu zbadania nieprawidłowości i anomalii w transakcjach, np. manipulowanie czekami, gotówka w kasie, rachunki, podwójne płatności lub numery faktur i inne. Efektywna jest również systematyczna analiza błędnej wyceny zapasów i szukanie wartości tuż poniżej limitów wymagających autoryzacji.

Prawo Benforda może być użyte wyłącznie dla naturalnych danych tj. zapasy, zakupy, płatności, itp. Analiza dużych zestawów danych daje najbardziej użyteczne wyniki.

Zastosowanie IDEA umożliwia odkrycie sensownych powiązań między danymi z pozoru ze sobą niezwiązanymi. Wersja 9 IDEA zawiera nowe testy z zastosowaniem Prawa Benforda, które są istotnie pomocne przy wykrywaniu nadużyć. Zaadoptowanie testów do zakresu danych organizacji nie jest skomplikowane, gdyż większość reguł jest uniwersalna. Często stosowanym badaniem jest analiza dwóch ostatnich cyfr dla zestawu danych dotyczących zapasów, płatności i kont należności. W dalszej kolejności są wykonywane testy pogłębiające na otrzymanych podzbiorach.

Test dwóch ostatnich cyfr – Analizuje częstotliwość występowania dwóch ostatnich cyfr dla transakcji.  Testy mają liczne zastosowanie: od analizy inwentaryzacji po badanie wyniki wyborów. Stosuje się szczególnie tam, gdzie zaokrąglanie i zmyślanie wartości jest więcej niż mało prawdopodobne.

Test sumy – Podobny do tradycyjnego testu Benforda, lecz zamiast obliczania częstotliwości występowania poszczególnych cyfr na pierwszym miejscu, liczy sumę wszystkich transakcji dla danej kombinacji pierwszych dwóch cyfr. Badanie użyteczne jest dla identyfikowania dużych wartości, które nie są zgodne z przewidywanym wynikiem Prawa Benforda.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH WYNIKÓW Z RZECZYWISTYMI DANYMI W IDEA

ANALIZA PIERWSZEJ CYFRY

Analiza wskazuje na odchylenia w częstotliwości występowania cyfr do 1 do 9 na pierwszy miejscu w kwocie transakcji. Porównanie rzeczywistej częstotliwości występowania z prognozowaną, zgodnie z Prawem Benforda, jest widoczne na wygenerowanym zestawieniu. Kolumny prezentują liczbę transakcji zaczynających się od danej cyfry, a krzywe prognozowany poziom i dopuszczalne granice odchylenia.

ANALIZA PIERWSZYCH DWÓCH CYFR

Bardziej dokładne badania pozwalają zaklasyfikować kombinacje niektórych pierwszych dwóch cyfr jako podejrzane lub wysoce podejrzane. Kolejnym krokiem jest wyodrębnienie tych transakcji i pogłębienie badania z użyciem ponad 100 dedykowanych funkcji IDEA dla audytorów i kontrolerów.

PB_Analiza pierwszych dwóch cyfr

Cała analiza jest przeprowadzana w sposób w pół-zautomatyzowany. Domyślne ustawienia IDEA pozwalają przeprowadzić test w sposób standardowy. Użytkownik może dowolnie zmieniać parametry programu, w celu otrzymania dokładniejszych wyników.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie