Zarządzanie zmianą

Problem biznesowy klienta

Dla administratorów sieci wprowadzanie zmian, szczególnie w złożonych i heterogenicznych środowiskach, jest bardzo trudne, często odbywa się metodą prób i błędów. Spotykamy się z tym podczas wdrożeń systemów PAM, gdzie dostarczany appliance o określonym adresie musi mieć komunikację na określonych portach z zasobami zarządzanymi w infrastrukturze. Obsługa zmian przez Skybox w takim przypadku odbywa się na zasadzie „adres appliance” na „określone porty” do „określone adresy”. Wynikiem analizy są podane na talerzu reguły, jakie muszą być utworzone (lub nie, jeśli ruch jest już dopuszczony) na poszczególnych urządzeniach, żeby komunikacja została otwarta.

Rozwiązanie Skybox Security

Skybox wspomaga organizacje także w obszarze zarządzania zmianą, oznacza to że możliwe jest wykorzystanie rozwiązania oraz informacji zebranych przez nie do uruchomienia workflow zarządzania zmianą. Dzięki temu żądane zmiany mogą być w sprawny i szybki sposób przeanalizowane pod kątem konieczności ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem urządzeń, na których dana zmiana musi zostać wprowadzona.

Pytanie

Jak aktualnie zarządzają Państwo zmianą w środowisku sieciowym?