Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 27001

Intensywne, jednodniowe szkolenie oparte na praktycznych aspektach zarządzania ryzykiem w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Działania zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27 001.

O szkoleniu

Skuteczne szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w ramach bezpieczeństwa informacji.

Jednodniowe szkolenie prowadzone w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazaniu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczenie skutecznych, praktycznych porad, metod, technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia kursu.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

 • Przywitanie uczestników
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO 27005.
  • Podatności systemów informatycznych na zagrożenia w kontekście identyfikacji ryzyka.
  • Analiza ryzyka jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i możliwych skutków/następstw.
 • Przerwa obiadowa
  • Szacowanie ryzyka.
  • Ewaluacja ryzyka.
  • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem – wyliczenie ryzyk, celów stosowania zabezpieczeń, określenie ryzyka szczątkowego.
 • Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  2 250 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie stacjonarne

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu Stacjonarnym Otwartym. Jeśli interesuje Cię udział online zgłoś się tutaj: Formularz kontaktowy – online.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Twoje indywidualne zamówienie: prześlij zapytanie i otrzymaj wycenę.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Terminy szkoleń

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

 • Przywitanie uczestników
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO 27005.
  • Podatności systemów informatycznych na zagrożenia w kontekście identyfikacji ryzyka.
  • Analiza ryzyka jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i możliwych skutków/następstw.
 • Przerwa obiadowa
  • Szacowanie ryzyka.
  • Ewaluacja ryzyka.
  • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem – wyliczenie ryzyk, celów stosowania zabezpieczeń, określenie ryzyka szczątkowego.
 • Pytania i dyskusja

Cena szkolenia

Cena za uczestnika: 1 150 zł (netto)

Rejestracja na szkolenie online

Wypełnij ten formularz jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu online. Jeśli interesuje Cię udział w szkoleniu stacjonarnym zgłoś się tutaj: Formularz kontaktowy – stacjonarne.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

 • Przywitanie uczestników
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO 27005
  • Podatności systemów informatycznych na zagrożenia w kontekście identyfikacji ryzyka
  • Analiza ryzyka jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i możliwych skutków/następstw
 • Przerwa obiadowa
  • Szacowanie ryzyka
  • Ewaluacja ryzyka
  • Opracowanie planu postępowania z ryzykiem – wyliczenie ryzyk, celów stosowania zabezpieczeń, określenie ryzyka szczątkowego
 • Pytania i dyskusja

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego

Organizatorzy