Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej PKP

Projekt objął dostawę, szkolenia i warsztaty w zakresie zarządzania ryzykiem w oparciu o oprogramowanie erisk dla 7 spółek Grupy PKP wraz z ze wsparciem technicznym.

W ramach wdrożenia konsultanci zapoznali się z istniejącymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności dotyczących zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji. W kolejnym etapie dokonali implementacji metodyki zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej PKP wraz z całościową konfiguracją całego procesu zarządzania ryzykiem oraz użytkowników. W następnym kroku dokonano testów funkcjonalnych i wydajnościowych instalacji na serwerach. Pozytywne wyniki testów pozwoliły na rozpoczęcie serii szkoleń dla pracowników w 7 spółach Grupy Kapitałowej PKP.

 

Informacja o kliencie:

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Głównym celem tych przemian było oddzielenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym.

Grupa PKP łączy służbę publiczną z działaniem charakterystycznym dla nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 11 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym (więcej na temat spółek z Grupy PKP można znaleźć tutaj). Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. – wyznacza im cele i dba o ich realizację.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie