„Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa”, popularnie zwane COSO II

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowsze II wydanie (grudzień 2015)  książki

„Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym
– Zintegrowana Struktura Ramowa”,
popularnie zwane COSO II

Partnerami merytorycznymi i strategicznymi są Fundacja Edmunda J. Saundersa oraz PBSG.

Uznana pozycja organizacji COSO, która stanowi zbiór wskazówek oraz technik ułatwiających zarządzanie ryzykiem w każdej organizacji przydatna będzie każdemu, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, tj. specjalistom ds. analizy ryzyka, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania, zwalczania oszustw i nadużyć, audytorom, specjalistom ds. zapobiegania stratom, dyrektorom i właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działów zarządzania zasobami ludzkimi, pracownikom naukowym oraz administracji publicznej.