Zapraszamy na Panel BCM 2017. Wydarzenie przygotowywane jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie organizatorów w budowie i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne stąd spotkanie będzie miało charakter panelowo-warsztatowy.

[dt_gap height=”30″]
[dt_gap height=”30″]

O czym będziemy mówić w trakcie Panelu BCM:

[dt_gap height=”10″ /]

Celem wydarzenia jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, zapoznania uczestników z dostępnymi rozwiązaniami, oraz zachęceniu do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i budowania sieci specjalistów odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości w jednostkach publicznych i sektorze prywatnym.

[dt_gap height=”10″ /]Wydarzenie przygotowywane jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie organizatorów w budowie i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne stąd spotkanie będzie miało charakter panelowo-warsztatowy.

[dt_gap height=”10″ /]Panel BCM ma być nie tylko spotkaniem specjalistów, lecz ma stanowić impuls do szerszej integracji, wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i budowania nowych standardów.

Dowiedz się więcej o usługach BCM  > 

[dt_gap height=”30″]
[dt_gap height=”30″]

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji  udziela opiekun Panelu pod numerem telefonu:

Maciej Wiśniewski, + 48 697 019 762, maciej.wisniewski@pbsg.pl

[dt_gap height=”30″] [dt_gap height=”30″]