Wygaśnięcie certyfikatów BS 15000

Certyfikaty BS 15000 stracą ważność 15 czerwca 2007.

Wszystkie organizacje, które były certyfikowane na zgodność z BS 15000 będą musiały poddać się audytowi nadzoru celem aktualizacji wymagań certyfikacyjnych do ISO/IEC 20000 – pełen audyt nie jest wymagany. Zakres audytu nadzoru będzie obejmował głównie nowe lub zmienione wymagania.BS 15000 była pierwszą normą zawierającą wytyczne i wymagania do budowy systemów zarządzania usługami IT. Standard został formalnie wprowadzony w 2003 roku i obowiązywał przez dwa lata, kiedy to w grudniu 2005 przyjęto do stosowania międzynarodową normę ISO/IEC 20000.

Migracja istniejących certyfikatów do nowego standardu jest kolejnym dowodem na stały rozwój obszaru certyfikacji systemów zarządzania IT na świecie.