Współpraca PBSG z Basell Orlen Polyolefins

PBSG zakończyła audyt stosowanych zasad zarządzania sytuacja kryzysową w Basell Orlen Polyolefins, jak również spełnienia wybranych wymagań określonych w normie odniesienia ISO 22301.
Celem przeprowadzonego badania audytowego była analiza działań zarządczych i komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych w Basell Orlen Polyolefins. Ocena przyjętych zasad obejmowała swym zakresem:
  • Ocenę wprowadzonych procedur zarządzania kryzysowego w Spółce oraz ich przejrzystość i użyteczność w sytuacji kryzysowej.
  • Praktyczną weryfikację efektywności wdrożenia tych zasad w Spółce.

Zakres realizowanych prac obejmował swym zakresem:

  1. Przygotowanie i organizację audytu zarządzania kryzysowego, w tym przeprowadzenie spotkań organizacyjnych z przedstawicielami Spółki oraz wystąpienie o dokumentację oraz dokonanie wstępnej analizy pozyskanych dokumentów.
  2. Przegląd wewnętrznych aktów normatywnych BOP i ocena ich przejrzystości i przydatności w zakresie postępowania kryzysowego.
  1. Obserwację ćwiczeń zarządzania kryzysowego według ustalonego scenariusza w:
  • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. siedziba w Warszawie
  • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku – instalacje produkcyjne
  • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. – centrum administracyjne
  1. Podsumowanie ćwiczeń oraz opracowanie raportu z audytu zarządzania kryzysowego

Jako punkt odniesienia audytu przyjęto wybrane wymagania dla systemów zarządzania ciągłością działania zawarte w międzynarodowej normie ISO 22301:2012. Mając na uwadze istotę i przedmiot audytu zastosowanie znalazły jedynie wybrane wymagania normy, które obok podstawowych założeń audytu i procedury zarządzania  kryzysowego BOP, wykorzystano jako wytyczne do oceny dokumentacji zarządzania kryzysowego.

Zakresem badania objęte zostały wskazane w opracowaniu Spółki/Oddziały BOP.

W wyniku badania opracowano raport opisujący rezultaty badania dokumentacji, obserwacji ćwiczeń oraz rekomendowane działania w zakresie doskonalenia stosowanych zasad zarządzania sytuacja kryzysową w BOP jak również spełnienia wybranych wymagań określonych w normie odniesienia ISO 22301.

Informacja o kliencie

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest polską spółką joint venture, która specjalizuje się w produkcji poliolefin.

Została utworzona w 2003 roku przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN SA. Spółka należy do Grupy LyondellBasell (zwana dalej również LyondellBasell) i Grupy ORLEN. Każdy z partnerów posiada 50 procent udziałów. BOP jest jedynym producentem poliolefin w Polsce i największym krajowym wytwórcą tworzyw sztucznych.

BOP posiada w Płocku dwa światowej skali zakłady do produkcji polietylenu oraz polipropylenu. Roczny potencjał tych nowoczesnych fabryk wynosi 720 tysięcy ton, z czego 400 tysięcy ton stanowi polipropylen (PP) wytworzony w oparciu o technologię Spheripol i 320 tysięcy ton – polietylen dużej gęstości (HDPE) wyprodukowany przy zastosowaniu technologii Hostalen. Obie technologie są licencjonowane przez firmę z Grupy LyondellBasell.

BOP posiada także instalację do produkcji polietylenu małej gęstości (LDPE), której roczna wydajność produkcyjna wynosi 100 tysięcy ton. Oznacza to, że łączny potencjał produkcyjny spółki wynosi 820 tysięcy ton poliolefin.

Produkty te są wysyłane z Platformy Logistycznej należącej do BOP, która jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

BOP posiada w pełni od siebie zależną spółkę handlową – Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która oferuje polskim przetwórcom poliolefin produkty z portfolio LyondellBasell wytworzone w trzech płockich fabrykach oraz poliolefiny wyprodukowane poza Polską. Produkty oferowane przez BOPS mają szerokie zastosowanie zarówno na rynku konsumenckim, jak i przemysłowym, m.in. w produkcji opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych i rur.

BOPS dysponuje szeroką siecią sprzedaży, posiada rozbudowane kanały obsługi klienta oraz serwis techniczny dla swojej bazy klientów w Polsce.