Webinarium: Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności

Webinarium: Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Rozporządzenie wskazuje, że kompleksowym sposobem spełnienia zawartych w nim wymagań jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001 oraz systemu zarządzania jakością usług informatycznych wg normy PN-ISO/IEC 20000-1 – w każdym podmiocie realizującym zadania publiczne w Polsce.

Dołącz do nas na webinarium

19 kwietnia 2013  godz. 11:00 -11:30

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia związane ze spełnieniem wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności:

 • minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji spełniając wymagania normy ISO/IEC 27001,
 • zarządzania usługami informatycznymi spełniając wymagania normy ISO/IEC 20000,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ciągłością działania.
 • Ochrona Danych Osobowych.

informacja dodatkowa:

Firma PBSG Sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc we wdrożeniu normy PN-ISO/IEC 27001 oraz  PN-ISO/IEC 20000. Wdrożenie systemu wg PN-ISO/IEC 27001 zapewnia, że stosowane są procedury i środki zabezpieczające wykorzystywane systemy, a jednocześnie umożliwia objęcie ochroną wszelkich istotnych dla organizacji informacji, nie tylko w zakresie systemów informatycznych, ale również w obszarach prawno-organizacyjnym, fizycznym i osobowym.

Wdrożenie systemu zgodnego z normą PN-ISO/IEC 20000-1 pozwala na podniesienie jakości zadań wykonywanych przez komórki informatyki oraz pozytywnie wpływa na jakość i komfort pracy pozostałych komórek.  W przypadku jednostek administracji publicznej poprawa jakości usług informatycznych wpływa bezpośrednio na jakość obsługi i zadowolenie obywateli, gdyż usługi informatyczne świadczone są na wysokim poziomie.

Dodatkowym atutem obu standardów jest możliwość integracji systemów oraz uwspólnianie niektórych procesów (np. audytu wewnętrznego czy zarządzania incydentami) i dokumentów, dzięki czemu poprawia się skuteczność i efektywność wdrożonych systemów.

PBSG Sp. z o.o. jako ekspercka firma doradcza profesjonalnie zajmujemy się bezpieczeństwem informacji w zakresie:

 • Wdrożenia systemu zarządzana bezpieczeństwem wg ISO 27001
 • Audytu bezpieczeństwa informacji
 • Polityki bezpieczeństwa informacji
 • Analizy konfiguracji systemów IT pod kątem bezpieczeństwa
 • Testów penetracyjnych infrastruktury IT

Świadczymy doradztwo usług informatycznych w zakresie:

 • Wdrożenia ISO/IEC 20000:2005
 • Opracowanie Katalogu usług
 • Zarządzani infrastrukturą IT
 • Zarządzani zmianami
 • Opracowania modeli finansowych usług IT
 • Servis Desk i opracowanie procesu Zarządzania incydentami

Dzięki naszej pomocy zyskają Państwo gwarancję zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, udoskonalając jednocześnie dotychczasowe zarządzanie jednostką.

Nasze bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji i jakości usług informatycznych potwierdzają liczne projekty realizowane dla naszych Klientów m.in.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości oraz dostosowania oferty do Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań.