13 marca 2018

13.00

Czy wiesz jak przygotować system SAP na wejście w życie RODO/GDPR?

W SAP przechowywane są wrażliwe dane pracowników i kontrahentów, a zapewnienie ich integralności i bezpieczeństwa jest kluczową kwestią z punktu widzenia RODO/GDPR.

Podczas webinarium poruszymy następujące tematy i zagadnienia:

  • zgodność systemu z RODO/GDPR

  • szybki audyt i poprawna konfiguracja uprawnień w SAP

  • wyeliminowanie podatności w SAP

  • łatwe monitorowanie bezpieczeństwa systemu SAP

Na szczęście nie musisz wykonywać wszystkich tych zadań ręcznie. Podczas webinarium dowiesz się również, jak je realizować z wykorzystaniem systemu ERPScan.