Webinarium: Cyberbezpieczeństwo – wdrożenie i wsparcie dla przedsiębiorstw energii cieplnej uznanych za Operatorów Usług Kluczowych

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie w formie webinarium „Cyberbezpieczeństwo – wdrożenie i wsparcie  dla przedsiębiorstw energii cieplnej uznanych za Operatorów Usług Kluczowych”, które będzie poświęcone wyjaśnieniu najistotniejszych pojęć z punktu widzenie Operatorów usług kluczowych oraz przedstawieniu oferty firmy PBSG w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przypominamy!

Dnia 28.08.2018 r. weszła w życie ustawa  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z  założeniami Ustawy w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wchodzić mają m.in. dostawcy usług kluczowych oraz podmioty uznane za operatorów usług kluczowych. Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Operatorami usług kluczowych, są podmioty świadczące usługi, które są istotne dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej.

Agenda spotkania:

  1. Podstawy prawna w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa;
  2. Operator Usług Kluczowych– obowiązki i konieczne działania w pierwszych 3 miesiącach oraz po 6 miesiącach;
  3. Proces zarządzania incydentami;
  4. Operatorzy Usług Kluczowych- Przedsiębiorstwa Energii Elektrycznej.

Termin spotkania: 07.03.2019 r. (czwartek) g. 12:00
Czas trwania: ok 45 min.