Webinarium: Cyberbezpieczeństwo – Wdrożenie i wsparcie dla podmiotów medycznych uznanych za Operatorów Usług Kluczowych

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie w formie webinarium „Cyberbezpieczeństwo – Wdrożenie i wsparcie  dla podmiotów medycznych uznanych za Operatorów Usług Kluczowych”, które będzie poświęcone wyjaśnieniu najistotniejszych pojęć z punktu widzenie Operatorów usług kluczowych oraz przedstawieniu oferty firmy PBSG w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przypominamy!

Dnia 28.08.2018 r. weszła w życie ustawa  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z  założeniami Ustawy w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wchodzić mają m.in. dostawcy usług kluczowych oraz podmioty uznane za operatorów usług kluczowych. Zgodnie z ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Operatorami usług kluczowych, są podmioty świadczące usługi, które są istotne dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej.

 

Agenda spotkania:
1.   Podstawy prawna w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
2.   Operator Usług Kluczowych – obowiązki i konieczne działania w pierwszych 3 miesiącach oraz po 6 miesiącach
3.   Proces zarządzania incydentami
4.   Operatorzy Usług Kluczowych- podmioty medyczne
5.   Zakres świadczonych usług przez firmę PBSG( Audyt, zarządzanie ryzykiem, opracowanie dokumentacji, szkolenia oraz wsparcie konsultacyjne)

 

Termin spotkania: 20.02.2019 r. (środa) g. 12:00
Czas trwania: 45min.