Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa polegającą na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem narzędzi erisk do analizy ryzyk.

W zakresie umowy znajdują się m. In.

  1. analiza przedwdrożeniowa, w tym procedur, procesów, dokumentów oraz wszelkich innych aspektów działalności Totalizatora Sportowego, której celem jest określenie poziomu zgodności organizacji z normą PN-ISO/IEC 27001:2007
  2. opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, celem certyfikacji na zgodność z PN-ISO/IEC 27001:2007
  3. dostawą, konfiguracją i instalacją oprogramowania wspierającego proces zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka bezpieczeństwa informacji
  4. Przeprowadzenie serii szkoleń w zakresie zapewnienia skutecznego wdrożenia wymagań polityki bezpieczeństwa informacji  w Totalizatorze Sportowym

Projekt obejmuje cały zakres działania Totalizatora Sportowego centrali i oddziałów terenowych.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem powołanym uchwałą Prezydium Rządu 17 grudnia 1955 roku, które rozpoczęło działalność 25 stycznia 1956roku. Jego głównymi obszarami działalności są gry liczbowe, loterie pieniężne i zakłady wzajemne.informacja o kliencie

Totalizator Sportowy posiada ponad 12 tys. punktów sprzedaży.

Totalizator Sportowy jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa. Zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych Totalizator Sportowy jest monopolistą w dziedzinie gier liczbowych i loterii pieniężnych w Polsce.

Do ceny każdego zakupionego zakładu gier liczbowych doliczana jest dopłata w wysokości 25% ceny zakładu. W przypadku loterii pieniężnych dopłata ta wynosi 10% ceny losu. Kwoty wpłaconych dopłat trafiają docelowo na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (77% wpływów z dopłat), Funduszu Promocji Kultury (20%  wpływów z dopłat) oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (3% wpływów z dopłat).