Wdrożenie ISO 27001 w Lurgi SA

PBSG podpisała umowę z Lurgi SA spółką międzynarodowego koncernu Lurgi GmbH na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, analizę bezpieczeństwa IT oraz opracowanie mechanizmów ochrony danych osobowych.

PBSG zakończyło pierwsze etapy umowy podpisanej w maju z Lurgi SA będącego częścią międzynarodowego koncernem Air Liquide. Zakres usług obejmuje opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001:2005 w tym:

  • Diagnozę przedwdrożeniową
  • Szczegółową analiza bezpieczeństwa IT
  • Szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Budowę dokumentacji systemu bezpieczeństwa informacji
  • Opracowanie mechanizmów i procedur wynikających z ochrony danych osobowych
  • Wdrożenie systemu bezpieczeństwa

Lurgi SA jest spółką inżynieryjno – projektową, która swe kompetencje w dziedzinie rafineryjnej, petrochemicznej i chemicznej zawdzięcza zdobytemu na przestrzeni kilkudziesięciu lat doświadczeniu w budowie instalacji przemysłowych w Polsce i na świecie.

Wysoka jakość realizowanych przez Lurgi SA projektów to w głównej mierze rezultat stosowania sprawdzonych technologii głównego udziałowca Lurgi GmbH, znanych firm procesowych, jak również rozwiązań technicznych, umożliwiających wdrażanie tychże technologii z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i wieloletnich doświadczeń naszej kadry inżynierskiej. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych, Lurgi SA wiodącym biurem projektowym w Polsce.