2009-01-23

Enea Operator wybrała PBSG jako doradcę w zakresie opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji
na zgodność z ISO 27001 i Systemu zarządzania jakością usług IT wg ISO 20000.

Enea-Operator jest kolejną w ostatnim okresie spółką
dystrybucyjną obsługiwaną przez ekspertów PBSG, obok EnergiaPro SA Grupa Tauron,
w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem.

W ramach  projektu
dla Enea Operator przeprowadzone zostaną prace obejmujące:

 • Diagnozę przedwdrożeniową ISO 27001 i ISO
  20000
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Budowa dokumentacji
 • Wdrożenie
  wymagań ISO 27001 i ISO 20000
 • Szkolenia dla pracowników i audytorów
 • Opracowanie koncepcji doskonalenia systemu
 • Przygotowanie do procesu certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
i systemu zarządzania jakością usług IT wspierać będzie zakupione  i wdrożone przez spółkę oprogramowania Smart.

Enea Operator jest  częścią Grupy Kapitałowej ENEA, jednej
z czterech skonsolidowanych grup energetycznych, powstałych w związku z
realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki" z 2006 roku. Powstanie
ENEA Operator Sp. z o.o.
związane było z koniecznością realizacji obowiązku
rozdzielenia działalności dystrybucji energii od jej sprzedaży, nałożonego na
przedsiębiorstwa energetyczne przepisami Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych
zasad rynku wewnętrznego.

ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2
200 000 odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Wykorzystuje do
tego sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 20{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417} terytorium kraju, w tym ponad 107
tysięcy km linii energetycznych i ponad 33 tysiące transformatorów. Działa na
obszarze 58 213 km², na terenie 5 województw – wielkopolskiego,
zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz, w niewielkiej
części, dolnośląskiego.

 Ze względu na
wielkość Spółka ma rozbudowaną strukturę terenową – siedziby pięciu Oddziałów
znajdują się w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i
Zielonej Górze. ­