Wdrożenie ISO 27001 w ENEA Operator

Enea Operator wybrała PBSG jako doradcę w zakresie opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji na zgodność z ISO 27001 i Systemu zarządzania jakością usług IT wg ISO 20000.

Enea-Operator jest kolejną w ostatnim okresie spółką dystrybucyjną obsługiwaną przez ekspertów PBSG, obok EnergiaPro SA Grupa Tauron, w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem.

W ramach  projektu dla Enea Operator przeprowadzone zostaną prace obejmujące:

  • Diagnozę przedwdrożeniową ISO 27001 i ISO 20000
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Budowa dokumentacji
  • Wdrożenie wymagań ISO 27001 i ISO 20000
  • Szkolenia dla pracowników i audytorów
  • Opracowanie koncepcji doskonalenia systemu
  • Przygotowanie do procesu certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania jakością usług IT wspierać będzie zakupione i wdrożone przez spółkę oprogramowania Smart.

Enea Operator jest  częścią Grupy Kapitałowej ENEA, jednej z czterech skonsolidowanych grup energetycznych, powstałych w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki” z 2006 roku. Powstanie ENEA Operator Sp. z o.o. związane było z koniecznością realizacji obowiązku rozdzielenia działalności dystrybucji energii od jej sprzedaży, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne przepisami Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego.

ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2 200 000 odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Wykorzystuje do tego sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 20% terytorium kraju, w tym ponad 107 tysięcy km linii energetycznych i ponad 33 tysiące transformatorów. Działa na obszarze 58 213 km², na terenie 5 województw – wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz, w niewielkiej części, dolnośląskiego.

Ze względu na wielkość Spółka ma rozbudowaną strukturę terenową – siedziby pięciu Oddziałów znajdują się w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i Zielonej Górze. ­