W drodze do ITIL 3

W drodze do ITIL 3 – Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac, w styczniu 2007 roku rozpoczęty zostanie etap publicznej dyskusji nad propozycjami pięciu głównych części nowego wydania ITIL.

Trwają prace nad trzecią wersją biblioteki ITIL. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac, w styczniu 2007 roku rozpoczęty zostanie etap publicznej dyskusji nad propozycjami pięciu głównych części nowego wydania ITIL, natomiast na początku drugiego kwartału 2007 dokumenty powinny zostać oficjalnie opublikowane.

Przypomnijmy – ITIL (IT Infrastructure Library) jest zbiorem dokumentów, stanowiących tzw. „najlepsze praktyki” w zakresie zarządzania usługami IT. Biblioteka ITIL prezentuje mechanizmy procesowego zarządzania wszystkimi głównymi obszarami IT (w tym identyfikacją wymagań klienta, zarządzaniem konfiguracją, zmianą itp.). Obecna wersja biblioteki – oznaczana jako ITIL v2 – definiuje kilkanaście procesów głównych zebranych w dwóch kluczowych publikacjach: Dostarczanie Usług (Service Delivery) oraz Utrzymanie Usług (Service Support).

Nowa wersja biblioteki ma zostać bardziej zorientowana na relacje biznes-informatyka. Podstawę ITIL v3 będzie stanowiło pięć dokumentów głównych, pozwalających na spojrzenie na obszar IT w szerszej perspektywie. Poszczególne publikacje będą prezentowały:

  • rolę strategii w zarządzaniu usługami IT (Service Strategies)
  • zasady projektowania usług (Service Design),
  • powiązania pomiędzy usługami (Service Transition),
  • procesy wspierające (Service Operations),
  • mechanizmy ciągłego doskonalenia (Continual Service Improvement).

W poszczególnych publikacjach wykorzystane zostaną definicje procesów z ITIL v2 – na przykład w dokumencie dotyczącym zasad projektowania usług określone zostaną wytyczne związane z obszarem zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji.

Ponieważ prace związane z nowym wydaniem ITIL v3 realizowane są przy współudziale organizacji normalizacyjnych, zakłada się że wkrótce po opublikowaniu nowej wersji biblioteki opracowana zostanie także aktualizacja standardu ISO 20000.