VI kongres pikw

„Zarządzaj Ryzykiem, Zapobiegaj Oszustwom, Zwalczaj Korupcję” –  VI Międzynarodowy Kongres audytu, kontroli wewnętrznej i antykorupcji. 

W dniach 12-14 września 2007 r. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wraz ze Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska oraz Krakowską Szkołą Wyższą organizują VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji.

Prestiżowy, międzynarodowy Kongres ma na celu rozpowszechnienie problematyki wykrywania oszustw, przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji, omówienie metod i środków umożliwiających ich zwalczanie i zapobieganie, wymianę dotychczasowych doświadczeń a także dalszy rozwój i wzmocnienie kontroli oraz audytu, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Kongres to niezwykłe forum umożliwiające dyskusje i spotkania, wymianę wiedzy i doświadczeń, pomiędzy profesjonalistami i praktykami powiązanymi z różnorodnymi aspektami audytu, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oszustw oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na serię wykładów 13 września prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urząd Miasta w Kielcach, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z wymaganiami i praktycznymi rozwiązaniami wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w administracji.

Przypomnijmy, że PBSG jako pierwsze opublikowało wymagania systemu w czerwcu 2006r., a posiadane doświadczenia we wdrażaniu wymagań w tym zakresie należą do jednych z największych w Polsce.

Kongres będzie także okazją do krakowskiej premiery polskiego tłumaczenia książki „Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa” współopracowana przez ekspertów z Zespołu Zarządzania Ryzykiem PBSG i PIKW, której premiera krajowa odbyła się 14 czerwca 2007r. w Poznaniu.