2007-08-22 

„Zarządzaj Ryzykiem, Zapobiegaj Oszustwom,
Zwalczaj Korupcję" –  VI Międzynarodowy
Kongres audytu, kontroli wewnętrznej i antykorupcji.

 

W dniach 12-14 września
2007 r. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wraz ze Stowarzyszeniem Biegłych
ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska oraz Krakowską Szkołą
Wyższą organizują VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i
Antykorupcji.

Prestiżowy,
międzynarodowy Kongres ma na celu rozpowszechnienie problematyki wykrywania
oszustw, przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji, omówienie metod i
środków umożliwiających ich zwalczanie i zapobieganie, wymianę dotychczasowych
doświadczeń a także dalszy rozwój i wzmocnienie kontroli oraz audytu, zarówno w
Polsce jak i na świecie.  

Kongres to niezwykłe
forum umożliwiające dyskusje i spotkania, wymianę wiedzy i doświadczeń,
pomiędzy profesjonalistami i praktykami powiązanymi z różnorodnymi aspektami
audytu, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oszustw oraz
przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.  

W szczególności
chcielibyśmy zwrócić uwagę na serię wykładów 13 września prowadzonych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urząd
Miasta w Kielcach, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z wymaganiami
i praktycznymi rozwiązaniami wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym
w administracji.

Przypomnijmy, że PBSG
jako pierwsze opublikowało wymagania systemu w czerwcu 2006r., a posiadane
doświadczenia we wdrażaniu wymagań w tym zakresie należą do jednych z
największych w Polsce. 

Kongres będzie także okazją do krakowskiej premiery polskiego tłumaczenia książki
"Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa"
współopracowana przez ekspertów z Zespołu
Zarządzania Ryzykiem
PBSG i PIKW
, której premiera krajowa odbyła się 14 czerwca 2007r. w Poznaniu.

 

Więcej nt kongresu…>>