Jednolity Plik Kontrolny – integracja oprogramowania i automatyzacja procesów

  Informacja o usłudze Za sprawą zmian w ustawie o ordynacji podatkowej, od 1 lipca 2016 roku, pierwsza grupa przedsiębiorstw, które podlegają polskiej ordynacji podatkowej, przy pomocy narzędzia informatycznego będzie zobowiązana do udostępnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego odpowiednim organom podatkowym. Jednolity Plik Kontrolny to układ wybranych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych przesyłanych mailowo bądź na nośnikach…

Ocena ryzyka nadużyć i właściwe środki przeciwdziałaniu nadużyciom w projektach UE

Informacja o usłudze Niniejsza wytyczna stanowi wsparcie oraz zawiera rekomendacje dla Instytucji Zarządzających przy implementacji art. 125(4)(c) CPR, który zawiera zalecenie, aby Instytucja Zarządzająca wprowadziła, bazujące na identyfikacji ryzyka, efektywne i proporcjonalne środki przeciwdziałania nadużyciom. Komisja udostępnia również wytyczne dla Instytucji Audytowej w zakresie weryfikacji zgodności funkcjonowania Instytucji Zarządzającej ze wskazanym artykułem. Komisja rekomenduje, aby…

System ciągłego monitorowania

Informacja o usłudze Ciągłe monitorowanie jest nowoczesnym mechanizmem zarządzania informacją zwrotną używanym przez kierownictwo w ​​celu zapewnienia, że kontrole działają zgodnie z planem a transakcje są przetwarzane zgodnie w zaprojektowanym systemie. W tym celu wykorzystuje się zaawansowane rozwiązania informatyczne oparte na rozbudowanych bazach danych importowanych z różnych środowisk informatycznych danej organizacji. Aktualnie ten sposób podejścia…