Zarządzanie projektem

Informacja o usłudze W celu prawidłowego wdrożenia systemu IT organizacje w większości przypadków zlecają prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem projektu i nadzorowaniem realizacji podpisanej umowy niezależnej firmie zewnętrznej. W efekcie, bez konieczności angażowania własnych pracowników oraz przy minimalnych kosztach (brak konieczności przeprowadzenia kosztownych szkoleń), klienci otrzymują niezależne spojrzenie na pracę firmy wdrożeniowej. Dodatkowo, konsultanci firmy doradczej…

Strategia informatyzacji

Informacja o usłudze W ostatnich latach organizacje inwestowały wiele środków w technologie i rozwiązania IT starając się poprawić efektywność pracy i zwiększać konkurencyjność. Wiele z wdrożeń nie do końca spełniło oczekiwania i nie dostarczyło rozwiązań na jakie liczyli menadżerowie. Wynika to z faktu dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego firm, a także braku jasno zdefiniowanej strategii…

Audyt przedwdrożeniowy

Informacja o usłudze Analiza wdrożeń systemów informatycznych dowodzi, że pomimo świadomości konieczności przeprowadzenia badań przedwdrożeniowych w większości przypadków organizacje nie zawsze korzystają z możliwości takiej analizy. Analiza przedwdrożeniowa obejmuje: identyfikację realnych celów strategiczne, weryfikację obecnej struktury procesów, optymalizację struktury organizacyjnej, badanie obiegu informacji (w tym dokumentów), funkcjonujących systemów informatycznych oraz docelowych rozwiązań. W jej wyniku…

Procesowe zarządzanie IT – ITIL

Informacja o usłudze Biblioteka ITIL jest zbiorem dokumentów prezentujących wytyczne dotyczące zarządzania usługami informatycznymi. ITIL powstał jako zbiór najlepszych praktyk, w którym każdy z głównych cykli życia usługi IT opisany jest w oddzielnej publikacji wraz z obszernymi wskazówkami dotyczącymi jego interpretacji oraz implementacji poszczególnych procesów. Opierając się na ITIL można poprawić jakość pracy działów informatyki…

Zgodnie z ISO/IEC 20000

Informacja o usłudze W czasach ogólnej globalizacji rozwój niemal każdej organizacji w dużej mierze zależny jest od różnego rodzaju narzędzi teleinformatycznych. W przypadku większości przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej IT stanowi istotny obszar mający wpływ na działalność całej organizacji, sposób jej funkcjonowania, wydajność pracowników, zadowolenie klientów oraz koszty funkcjonowania danej jednostki. Efektywne funkcjonowanie działu IT…