Outsourcing BCM

Informacja o usłudze Coraz więcej firm zastanawia się nad odpowiednim przygotowaniem na sytuacje kryzysowe- nie zawsze jednak mają do tego odpowiednie zasoby. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wyoutsourcowanie procesu zapewnienia ciągłości działania ekspertom PBSG. Outsourcing BCM proponowany przez PBSG jest kompleksową usługą umożliwiającą zarządzanie procesem i procedurami kryzysowymi w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości – począwszy od firm jednoosobowych…

Planowanie ciągłości procesów

Informacja o usłudze Planowanie awaryjne (disaster recovery planning) to przygotowanie planów odtworzenia krytycznych obszarów działalności, w szczególności infrastruktury krytycznej, w czasie sytuacji kryzysowej. Z punktu widzenia praktycznego, planowanie sposobu odtworzenia na wypadek awarii, katastrofy lub innych zdarzeń wiąże się z tworzeniem kompleksowych i udokumentowanych procedur wykonywanych w czasie i po zajściu niepożądanego zdarzenia wpływającego na…

Planowanie awaryjne

Informacja o usłudze Planowanie awaryjne (disaster recovery planning) to przygotowanie planów odtworzenia krytycznych obszarów działalności, w szczególności infrastruktury krytycznej, w czasie sytuacji kryzysowej. Z punktu widzenia praktycznego, planowanie sposobu odtworzenia na wypadek awarii, katastrofy lub innych zdarzeń wiąże się z tworzeniem kompleksowych i udokumentowanych procedur wykonywanych w czasie i po zajściu niepożądanego zdarzenia wpływającego na…

Wdrożenie wymagań prawnych w zakresie infrastruktury krytycznej

Informacja o usłudze Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 swym zakresem obejmuje działania obejmujące: 1. Przygotowanie wykazu obiektów i systemów rozumianych, jako infrastruktura krytyczna 2. Analizę ryzyka 3. Przygotowanie wykazu zasobów do ochrony infrastruktury 4. Zdefiniowanie działań realizowanych w sytuacji zagrożenia 5. Zdefiniowanie działań odtwarzających infrastrukturę 6. Określenie kanałów komunikacji ze stronami trzecimi…

Zarządzanie sytuacją kryzysową (CM)

Informacja o usłudze Zarządzanie sytuacją kryzysową (Crisis Management, CM) dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą zostać oparte na podstawie analiz ryzyka w organizacji lub analizy doświadczeń innych organizacji (rynku) mogą w przyszłości zapobiec lub ograniczyć skutki takich wydarzeń. W…

Analiza wpływu na działalność (BIA)

Informacja o usłudze Analiza wpływu na działalność (Business Impact Analysis) to proces analizy funkcji biznesowych pozwalający określić, jaki wpływ na działalność organizacji miałoby ich ewentualne poważne zakłócenie lub przerwanie. Podstawą analizy BIA są procesy wykonywane przez organizację. Cele cząstkowe realizacji analizy BIA w organizacji można określić następująco: oszacowanie finansowych skutków przerwania lub poważnego zakłócenia ocenianych…

Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Informacja o usłudze Napięte terminy realizacji dostaw, usługi dostępne 24 godziny na dobę, nieprzerwana realizacja zamówień, zawsze działający telefon – tak wygląda obecna rzeczywistość. Coraz trudniej znaleźć organizację, która nie poddałaby się tendencji do konkurowania na rynku. Jednym z elementów przewagi konkurencyjnej i budowania silnej marki jest zdolność do zapewnienia ciągłości funkcjonowania niezależnie od zachodzących…