W wyniku rozwoju techniki systemy informatyczne wspierają realizację większości procesów biznesowych. Postępująca informatyzacja ułatwia szybki dostęp do wiarygodnych informacji zwiększając efektywność pracy. Łatwy dostęp do informacji niesie jednak ze sobą szereg zagrożeń – obok kradzieży danych, dojść może do ich nieautoryzowanej modyfikacji czy zniszczenia, co skutkować może konsekwencjami prawnymi, finansowymi lub wizerunkowymi.

Firmy z roku na rok przykładają coraz większą wagę do aspektów odpowiedniej ochrony informacji – niestety w większości przypadków działania te dotyczą wyłącznie dalszego zabezpieczania systemów informatycznych. Bezpieczeństwo informacji to jednak nie tylko zabezpieczenia informatyczne czy fizyczne. To także odpowiednio przeszkolony i świadomy zagrożeń personel, to odpowiednio zdefiniowane umowy z dostawcami, to również sformalizowane i przetestowane plany ciągłości działania. Bezpieczeństwo to proces – i jak każdy proces wymaga ciągłego doskonalenia.

Aktualnie organizacje na całym świecie coraz częściej budują wewnętrzne systemy bezpieczeństwa informacji w oparciu o sprawdzone modele – takie jak ISO/IEC 27001. Trend ten jest zauważalny także w Polsce. Realizowane przez nas projekty coraz częściej dotyczą zarówno audytów przedwdrożeniowych, wsparcia w zdefiniowaniu i wdrożeniu mechanizmów zarządzania ryzykiem, jak i kompleksowego doradztwa przygotowującego do certyfikacji na zgodność z ISO/IEC 27001.

Budowa systemu bezpieczeństwa może następować całościowo lub etapowo, w zależności od bieżących potrzeb i możliwości organizacji.

Dzięki praktycznemu doświadczeniu zdobytemu podczas wdrożeń systemu ISO/IEC 27001 oferujemy unikalną metodologię oraz dysponujemy własnymi narzędziami autorskimi wspomagającymi modelowanie procesów oraz analizę ryzyka, które w znaczący sposób ułatwiają i przyśpieszają wdrożenie zabezpieczeń wymagań normy oraz tworzenie niezbędnej dokumentacji systemowej.