US PHARMACIA PBSG ITIL

PBSG doradza w zakresie przygotowania i wdrożenia usługowego zarządzania obszarem IT według biblioteki ITIL v3 w US Pharmacia

Umowa PBSG z US Pharmacia jest kolejnym projektem realizowanym przez PBSG w zakresie zarządzania jakością usług IT w oparciu o ITIL V3 oraz ISO 27001. W ramach prac PBSG przeprowadzi  szereg kompleksowych szkoleń w zakresie: „Najlepszych praktyk zarządzania usługami IT – ITIL v3″ a także przygotuje oraz dokona oceny wdrożenia m.in.:

  • katalogu usług (usługi globalne, jednostkowe, wewnętrzne) z podziałem SLA/OLA
  • poszczególnych kart usług
  • szablonu wewnętrznej umowy SLA wraz z uszczegółowieniem umów SLA z odbiorcami biznesowymi
  • struktury systemu – zdefiniowanie ról i odpowiedzialności
  • zmian związanych z optymalizacją funkcjonowania struktur IT

W ramach prac przewiduje się także dokonanie analizy BIA w tym: przedstawianie metodyki analizy oraz przeprowadzenie analizy krytyczności usług. Poza tym umowa przewiduje opracowanie wskaźników i procedur raportowania dla usług informatycznych oraz standaryzację procesów ITIL – zarządzanie incydentem i problemem.

US Pharmacia jest dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą  w sektorze ochrony zdrowia na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa USP posiada swoje biura na Litwie, Ukrainie, w Bułgarii, Rumunii i Waszyngtonie.

USP jest niekwestionowanym liderem segmentu OTC polskiego sektora farmaceutycznego. Dotychczas, najsilniejszą pozycję w grupie zajmuje dział produktów bez recepty (OTC), z takimi wiodącymi markami jak Apap, Ibuprom, Gripex, Acatar, Vigor. USP podejmuje też działania zmierzające do rozwoju portfela leków dostępnych z przepisu lekarza (Rx) oraz rozwija działalność na rynkach zagranicznych, w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W związku z dynamicznym rozwojem znana dotychczas najbardziej szerokim kręgom odbiorców US Pharmacia wchodzi w skład Grupy USP.

Główne filary Grupy USP to spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją, sprzedażą leków OTC, sprzedażą leków Rx, rozwojem i obsługą rynków zagranicznych, outsourcingiem oraz rozwojem produktów.