Urząd Patentowy PBSG ITIL

PBSG we współpracy z MWT Solutions zakończyło projekt przygotowania i wdrożenia oprogramowania ServiceDesk w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie systemu ServiceDesk zgodnego z zasadami ITIL, wspomagającego pracę Departamentu Informatyki (oprogramowanie) oraz asysty technicznej i usług wspierających uruchomienie systemu. W szczególności przedmiot zamówienia objął:

  • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej, na bazie której została przeprowadzona konfiguracja i wdrożenie
  • Dostarczenie licencji, instalację i wdrożenie oprogramowania,
  • Konfigurację oprogramowania i uruchomienie produkcyjne zgodnie z modelem ITIL,
  • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu administracji, obsługi i utrzymania dostarczonego oprogramowania,
  • Świadczenie asysty technicznej i usług gwarancyjnych na oferowane oprogramowanie.

Opracowanie koncepcji rozwiązania oraz realizacji wdrożenia podjęło się konsorcjum MWT Solutions (dostawca rozwiązań) i PBSG jako zespół ekspertów  w zakresie definiowania struktury usług IT, posiadających doświadczenie z licznych projektów tego typu, a także aktywnie wpływających na rozwój metod zarządzania obszarem IT w organizacji. Dzięki takiemu powiązaniu  został przygotowany zespół projektowy dla dostarczenia najnowszych rozwiązań zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku i technologiami.

Główną zaletą zrealizowanego projektu było  kompleksowe wsparcie  Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze optymalizacji obszaru IT, dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy branżowej ze znajomością narzędzi i możliwością ich implementacji. W ramach wdrożenia zaproponowano optymalne środowisko organizacyjne oparte na ITIL i rozwiązaniach produktów Manage Engine.

Podobne podejście w zakresie zaproponowanej oferty oraz realizacji projektu PBSG zrealizowało w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz kilkunastu urzędach administracji publicznej oraz firm branży finansowej, energetycznej, farmaceutycznej i produkcyjnej.