TVNCNBC PBSG

PBSG zaproszone do programu „90 minut” TVN CNBC Biznes w roli ekspertów od zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym.

W dniu dzisiejszym telewizja TVN CNBC  Biznes w programie „90 minut” omawiała zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury informatycznej w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród zaproszonych ekspertów był profesor Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski oraz Paweł Radziłowski Prezes Zarządu PBSG. Eksperci wspólnie podkreślali rolę jaką odgrywa w całym procesie budowania  infrastruktury informatycznej świadomość kadry kierowniczej, w szczególności zarządu firmy w kształtowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych i postaw w organizacji. Podkreślano przy tym jak ważnym w całym zagadnieniu jest wypracowanie od samego początku mechanizmów (np. zarządzania ryzykiem) pozwalających na skuteczne i efektywne wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych odpowiednio „skrojonych” do potrzeb organizacji. Oczywiście wszystkie rozwiązania muszą z jednej strony spełniać wymagania prawne, z drugiej zapewnić zwrot z inwestycji w rozwój IT w firmie.

Eksperci jednoznacznie wskazywali na rosnące z roku na rok zainteresowanie zarządów firm opracowaniem i wdrożeniem systemowych rozwiązań dotyczących podnoszenia bezpieczeństwa informacji i oparciu ich na znanych miedzynarodowych standardach ISO 27001, COBIT, ITIL. W szczególności podnoszona była kwestia weryfikacji  inwestycji przez niezależnych ekspertów/ audytorów, którzy mieliby potwierdzić lub ukierunkować strategie wdrażanych rozwiązań IT i bezpieczeństwa.

Z analiz i projektów prowadzonych przez PBSG wynika, że systemowe zarządzanie bezpieczeństwem działania w oparciu o normę ISO 27001 oraz ISO 20000/ITIL/COBIT zdominuje większość modeli przyjętych przez organizacje, które do tej pory wykonały już działania w tym zakresie, a z pewnością stanie się wiodącym rozwiązaniem dla firm i urzędów poszukujących nowoczesnych narzędzi zarządczych.