Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem oprogramowania e-risk.

Wyzwanie:

Głównym celem realizacji projektu było zapenienie bezpieczeństwa informacji w działalności operacyjnej oraz przygotowanie Totalizatora Sportowego, aby był gotowy do przeprowadzenia certyfikacji z normy PN-ISO/IEC 27001.

Co zrobiliśmy:

 • przeprowadzono audyt wstępny z bezpieczeństwa informacji w organizacji,
 • przeszkolono wybraną grupę pracowników w zakresie normy ISO/IEC 27001,
 • dostarczono i przeszkolono w obsłudze i administracji wskazanych przez Klienta pracowników z oprogramowania e-risk,
 • sklasyfikowano aktywa i grupy informacji oraz przeprowadzono szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji wraz z planem postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym,
 • opracowano dokumentację SZBI,
 • przeprowadzono szkolenia e-learningowe dla wszystkich pracowników Klienta z dokumentacji SZBI,
 • przeprowadzono szkolenie w postaci warsztatów dla audytorów wewnętrznych SZBI,
 • asystowano przy audytach wewnętrznych bezpieczeństwa informacji u Klienta oraz wykonano okresowy przegląd SZBI.

Korzyści:

 • dokumentacja SZBI wg normy ISO/IEC 27001,
 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji wraz z przeszkolonymi odpowiednio pracownikami,
 • rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa informacji,
 • gotowość do certyfikacji z normy ISO/IEC 27001.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27002 (PN-ISO/IEC 17799)
 • PN-ISO 19011v
 • ISO 22301
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • e-risk
 • e-learning (moodle)
 • własna metodologia szacowania ryzyka BI