2007-09-13

Przegląd wymagań ISO 28000  – System zarządzania bezpieczeństwem dla
łańcucha dostaw – przygotowany przez ekspertów PBSG – nowy temat
tygodnia


Przez ostatnie lata
nieustająca globalizacja wywołuje ciągły wzrost światowego handlu, przy
jednocześnie widocznym wzroście potrzeb w zakresie bezpieczeństwa łańcucha
dostaw. Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO) opublikowało wytyczne
dobrej praktyki dla wdrażania bezpieczeństwa łańcucha dostaw. ISO/PAS 28001:2006 – Systemy zarządzania
bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw – najlepsza praktyka dla wdrażania
, pozwoli
organizacjom określić właściwe poziomy bezpieczeństwa i pomoże im podejmować
lepsze decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem. ISO/PAS 28004:2006 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha
dostaw – wytyczne dla wdrożenia ISO/PAS 28000
pomoże organizacjom wdrożyć  tę normę. ISO dostarcza wymagania, które
stanowią standard dostępny na poziomie globalnym…więcej >>