Tauron Polska Energia SA

Usprawnienie zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON poprzez dostarczenie odpowiedniego narzędzia informatycznego oraz jego dostosowanie do procesu realizowanego zgodnie z zapisami Polityki Zarządzania Ryzykiem.

[dt_vc_list dividers=”false”]

Wyzwanie:

  • Wprowadzenie do bazy danych zdefiniowanej struktury formularzy.
  • Zbudowanie mechanizmu pozwalającego na korzystanie z oprogramowania użytkowników domenowych pracujących w rozproszonych lokalizacjach.
  • Zbudowanie systemu automatycznego raportowania zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami na różnych szczeblach zarządzania.
  • Zapewnienie sprawnego wykorzystania narzędzia przez szeroką grupę użytkowników posiadających zróżnicowane zakresy uprawnień.

[/dt_vc_list]

Co zrobiliśmy:

W ramach realizacji prac projektowych firma przeprowadziła kompleksowy proces wdrożenia systemu, począwszy od dostawy licencji i instalacji narzędzia informatycznego e-risk, poprzez implementację systemu, a skończywszy na świadczeniu usług serwisowych i asysty technicznej.

W pierwszym etapie dokonano szczegółowej analizy wymagań i potrzeb klienta, co umożliwiło opracowanie opisu struktury bazy danych stanowiącego podstawę realizacji dalszych prac. W dalszym etapie zaimplementowano model zarządzania ryzykiem stosowany w Grupie Kapitałowej TAURON do oprogramowania e-risk oraz uzupełniono bazę danych historycznych w zakresie 8 kwartałów wstecz. Zbudowano system zapewniający automatyczne generowanie danych z zarządzania ryzykiem zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi formatami i zakresem danych.

Korzyści:

Opracowanie Raportu z analizy wymagań funkcjonalnych, technicznych i użytkowych wraz z rekomendacjami, umożliwiło zaproponowanie optymalnych wariantów implementacji stosowanej metodyki zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON do narzędzia e-risk.

Przeprowadzono cykl szkoleń z funkcjonalności oprogramowania e-risk i jego obsługi dla użytkowników w poszczególnych spółkach Grupy oraz przygotowano dedykowane instrukcje użytkownika, co w znaczący sposób ograniczyło prawdopodobieństwo przekazywania błędnych danych.

Cykliczne raporty zapewniające dostęp do aktualnych danych z zakresu zarządzania ryzykiem w dowolnym momencie i zestawieniu, stanowią istotne wsparcie procesu decyzyjnego.

Dostarczone narzędzie informatyczne e-risk oraz zaproponowane rozwiązania optymalizujące i wspomagające proces zarządzania ryzykiem odniosły pozytywny wpływ na system funkcjonujący w Grupie Kapitałowej TAURON.

[dt_vc_list dividers=”false”]

Zastosowane narzędzia i modele:

  • analiza ekspercka
  • e-risk
  • burza mózgów, warsztaty
  • doradztwo

[/dt_vc_list]