2009-07-22


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
"LATAWIEC"
w Świdnicy pierwszym w Polsce szpitalem z
certyfikowanym Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
należy do najnowocześniejszych szpitali na Dolnym Śląsku. Szpital posiada
certyfikat jakości zgodny z normą ISO
9001
:2000 oraz certyfikat akredytacyjny potwierdzający Status Szpitala
Akredytowanego
. Szpital dysponuje wykwalifikowanym personelem i nowoczesną
aparaturą. Z usług Szpitala korzystają chorzy z Dolnego Śląska, najwięcej z
powiatu świdnickiego. O renomie szpitala "Latawiec" świadczy również
fakt, że wśród leczonych są także obcokrajowcy.

W trakcie trzydniowego audytu audytorzy Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji  (PCBC) dokonali
przeglądu wymagań SPZK w kontekście wdrożonych rozwiązań.  W ocenie końcowej PCBC uznała, że wdrożony
system antykorupcyjny Szpitala Latawiec jest kompletny, bez ani jednej niezgodności
. Audytorzy  podkreślali fakt dużego
zaangażowania personelu, kierownictwa i dyrekcji szpitala w kształtowaniu i
doskonaleniu przyjętych procedur antykorupcyjnych.

Cały proces przygotowania i wdrożenia wymaganych
procedur, a także szkolenia personelu w zakresie nadużyć przeprowadzili
eksperci PBSG. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to kolejna organizacja
przygotowana przez PBSG, która pozytywnie zakończyła proces certyfikacji. Tym
samym Szpital Latawiec, obok Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa  Gospodarki oraz Urzędu Miasta Kielce należy do
grona liderów w zakresie podnoszenia i utrwalania najwyższych standardów etycznych
w administracji publicznej i ochronie zdrowia. Dla PBSG było to kolejne
potwierdzenie jednych z najlepszych kompetencji w zakresie przygotowania
organizacji do procesu certyfikacji na zgodność z SPZK oraz pogłębienie doświadczeń
w tym zakresie w sektorze ochrony zdrowia.

Więcej na temat wdrożenia systemu w szpitalu: