Szpital Latawiec Antykorupcja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej „LATAWIEC” w Świdnicy pierwszym w Polsce szpitalem z certyfikowanym Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy należy do najnowocześniejszych szpitali na Dolnym Śląsku. Szpital posiada certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 oraz certyfikat akredytacyjny potwierdzający Status Szpitala Akredytowanego. Szpital dysponuje wykwalifikowanym personelem i nowoczesną aparaturą. Z usług Szpitala korzystają chorzy z Dolnego Śląska, najwięcej z powiatu świdnickiego. O renomie szpitala „Latawiec” świadczy również fakt, że wśród leczonych są także obcokrajowcy.

W trakcie trzydniowego audytu audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  (PCBC) dokonali przeglądu wymagań SPZK w kontekście wdrożonych rozwiązań.  W ocenie końcowej PCBC uznała, że wdrożony system antykorupcyjny Szpitala Latawiec jest kompletny, bez ani jednej niezgodności. Audytorzy  podkreślali fakt dużego zaangażowania personelu, kierownictwa i dyrekcji szpitala w kształtowaniu i doskonaleniu przyjętych procedur antykorupcyjnych.

Cały proces przygotowania i wdrożenia wymaganych procedur, a także szkolenia personelu w zakresie nadużyć przeprowadzili eksperci PBSG. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to kolejna organizacja przygotowana przez PBSG, która pozytywnie zakończyła proces certyfikacji. Tym samym Szpital Latawiec, obok Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa  Gospodarki oraz Urzędu Miasta Kielce należy do grona liderów w zakresie podnoszenia i utrwalania najwyższych standardów etycznych w administracji publicznej i ochronie zdrowia. Dla PBSG było to kolejne potwierdzenie jednych z najlepszych kompetencji w zakresie przygotowania organizacji do procesu certyfikacji na zgodność z SPZK oraz pogłębienie doświadczeń w tym zakresie w sektorze ochrony zdrowia.