02-03 kwietnia 2019 r.

Warszawa

Szkolenie „Risk Manager ISO 31000″

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej jeszcze lepszej edycji kursu Risk Manager ISO 31000. 

Nowa 6.0 edycja szkolenia została przygotowana w oparciu o ponad 5 letnie doświadczenie w organizacji kursu (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 edycja) oraz dostosowana do specyficznych potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Edycja prowadzona jest w oparciu o normę ISO 31000:2018!

Dzięki uczestnictwu w licznych projektach wdrożeniowych i optymalizacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, trenerzy posiadają olbrzymie doświadczenie praktyczne nabyte w jednostkach administracji publicznej oraz sektorze biznesowym, którym będą dzielić się z uczestnikami szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000:2018, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

Harmonogram szkolenia

Zakres czasowy * Zakres tematyczny

I DZIEŃ

9:00 – 10:15  Przywitanie uczestników

 • Przedstawienie zakresu szkolenia,
 • Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym,
 • Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków)

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – warsztat

 • Idea systemowego zarządzania ryzykiem
 • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu
 • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem
10:15 – 10:30 Przerwa
10:30 – 11:45  Standardy i modele zarządzania ryzykiem

 • PN-ISO 31000:2012
 • ISO/TR 31004:2013
 • ISO/IEC 31010:2010
 • PKN-ISO Guide 73:2012
 • Model COSO I
 • Model COSO II

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

 • ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
 • Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
 • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:15 Przewodnik ISO Guide 73 – Zarządzanie ryzykiem – Terminologia – warsztat

 • Podstawowe terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka
 • Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces
 • Niezbędne komponenty struktury ramowej
13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 16:00 Uprawnienia i odpowiedzialności – warsztat

 • Rozliczalność
 • Role w procesie zarządzania ryzykiem
 • Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności

Proces zarządzania ryzykiem

 • Ustalenie kontekstu
 • Definiowanie kryteriów ryzyka

II DZIEŃ

9:00 – 10:15 Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka – warsztat

 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka
10:15 – 10:30 Przerwa
10:30 – 11:45 Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka – warsztat

 • Techniki identyfikacji ryzyka według ISO 31010
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:15 Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka – warsztat

 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka
13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 16:00 Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka – warsztat

 • Techniki analizy ryzyka według ISO 31010

III DZIEŃ

9:00 – 10:15 Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka – warsztat

 • Najpopularniejsze metody analizy ryzyka
10:15 – 10:30 Przerwa
10:30 – 11:45 Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka – warsztat

 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka
 • Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnych
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:15 Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka – warsztat

 • Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem
13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i egzamin

Termin szkolenia: 02 – 04 kwietnia 2019

Lokalizacja szkolenia: Warszawa

Koszt szkolenia: 2 500,00 zł netto / osoba

PROMOCJA!

25% taniej przy rejestracji na szkolenie do dnia 19 lutego 2019 r.

Cena uwzględnia:

 • 3 dniowy udział w szkoleniu dla 1 osoby;
 • przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia;
 • materiały szkoleniowe i warsztatowe;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące szczegółów szkolenia Risk Manager ISO 31000 zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 697 001 115

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz kontaktowy >>tutaj 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny. Wymagane pole oznaczone są *

Post comment