Zapraszamy na szkolenie Risk Manager ISO 31000

Po raz pierwszy w formule On-Line!

Nowa 6.0 edycja szkolenia została przygotowana w oparciu o ponad 5 letnie doświadczenie w organizacji kursu (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 edycja) oraz dostosowana do specyficznych potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000:2018, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

Program szkolenia

9:00 – 10:30
Przywitanie uczestników
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • Idea systemowego zarządzania ryzykiem
 • Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu
 • Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem
Warsztat
10:30 – 10:45
Przerwa
10:45 – 12:15
Standardy i modele zarządzania ryzykiem
 • PN-ISO 31000:2012
 • ISO/TR 31004:2013
 • ISO/IEC 31010:2010
 • PKN-ISO Guide 73:2012
 • Model COSO I
 • Model COSO II
Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
 • ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
 • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
 • Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001
12:15 – 12:45
Przerwa
12:45 – 14:15
Uprawnienia i odpowiedzialności
 • Rozliczalność
 • Role w procesie zarządzania ryzykiem
 • Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności
Warsztat
14:15 – 14:30
Przerwa
14:30 – 16:00
Proces zarządzania ryzykiem
 • Ustalenie kontekstu
 • Definiowanie kryteriów ryzyka
9:00 – 10:30
Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka
Warsztat
10:30 – 10:45
Przerwa
10:45 – 12:15
Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka
12:15 – 12:45
Przerwa
12:45 – 14:15
Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka
 • Najpopularniejsze metody analizy ryzyka w oparciu o ISO 31010
Warsztat
14:15 – 14:30
Przerwa
14:30 – 16:00
Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka
 • Wyznaczanie ryzyk nieakceptowalnych
 • Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem
Warsztat
Dokumentowanie systemu
 • Polityka zarządzania ryzykiem
 • Procedura zarządzania ryzykiem
 • Karta ryzyka
 • Karta postepowania z ryzykiem
 • Plan optymalizacji ryzyka
 • Rejestr ryzyka

Szczegóły organizacyjne

Termin szkolenia:

24 – 25 września 2020

Lokalizacja:

On-Line

Koszt szkolenia:

1 500,00 zł netto / osoba

Cena uwzględnia

 • 2 dniowy udział w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe i warsztatowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące szczegółów szkolenia Risk Manager ISO 31000 zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 511 896 845