Szkolenie z obszaru cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina

Profesjonalnie przygotowane szkolenie z obszaru cyberbezpieczeństwa w Gminie. Najważniejsze zagadnienia umożliwiające sprawne wdrożenie nowych rozwiązań w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

O szkoleniu

Skuteczne szkolenie dla pracowników Gmin, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Cyberbezpieczeństwa.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie jest jednodniowe, po jego zakończeniu kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia z obszaru Cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli gmin. Materiały i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pozwolą przygotować uczestników do realizacji obowiązków w ramach przedmiotu szkolenia.

Dedykowane wyłącznie dla Twojej organizacji – takie podejście gwarantuje komfort i swobodę, aby szczegółowo omówić przykładowe zagadnienia i sytuację w Twojej organizacji. Wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne, aby efektywnie przełożyć zdobytą wiedzę na grunt Twojej organizacji dostosowujemy prezentowane przykłady do Twojej specyfiki potrzeb i sytuacji biznesowej.

Program szkolenia

Dzień 1
9:00 - 16:00

Przywitanie uczestników

 1. Praktyczne podejście do wymagań Cyberbezpieczeństwa.
 • Jakie są główne założenia i wymagania prawne?
 • Jaka jest praktyka w tym zakresie?
 • Specyfika codziennych wyzwań i potrzeb związanych ze spełnieniem wymagań i potrzeb organizacji.
 1. Jednostka Samorządu Terytorialnego w kontekście KRI – zrozumienie wymagań.
 • Wymagania związane z informatyzacją urzędu.
 • Zarządzanie systemami teleinformatycznymi.
 1. Jednostka Samorządu Terytorialnego jako „podmiot publiczny” w KSC – konieczność zmierzenia się z wymaganiami.
 • Największe zagrożenia, jakie mogą się pojawić w codziennej pracy.
 • Jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ?
 1. Wyzwania audytu zgodności.
 • Proces audytowania w podmiocie publicznym.
 • Identyfikacja niezgodności w ramach prowadzonych prac.
 • Zakres i dokumentowanie audytu w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 1. Proces zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • Procedury i dokumentowanie z uwzględnieniem specyfiki Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Realizacja procedur w ramach cyberbezpieczeństwa.
 • Kontekst norm Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 w podmiocie publicznym.

Pytania od uczestników szkolenia oraz dyskusja.

Jak to działa?

Krok 1.

ZGŁOSZENIE

W pierwszym kroku wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby przekazać nam chęć organizacji dedykowanego szkolenia w Twojej firmie.

Krok 2.

TERMIN

Ustalimy termin i miejsce szkolenia – dostosujemy się do Twoich możliwości i indywidualnych oczekiwań.

Krok 3.

CENA

Przedstawimy Ci warunki handlowe organizacji szkolenia w odniesieniu do ustalonych parametrów i liczby uczestników.

Krok 4.

SZKOLENIE

Zrealizujemy dedykowane szkolenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zapytaj o wycenę szkolenia zamkniętego