Szkolenia smart, ISO 20000, ISO 27001

Centrum Edukacyjne PBSG zaprasza na szkolenia w zakresie narzędzi do modelowania procesów, zarządzania jakością usług IT – ISO 2 0000/ITIL, bezpieczeństwa informacji – ISO 2 7001

Oprogramowanie Smart – funkcjonalność oraz zasady modelowania i tworzenia dokumentacji
Poznań, 6-7 maja br.

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonalności oraz zasad modelowania i tworzenia dokumentacji w oprogramowaniu Smart. Podstawowym zadaniem oprogramowania jest wspieranie wdrożenia i utrzymania systemów zarządzania – w tym systemów bezpieczeństwa informacji – między innymi za pomocą graficznych diagramów procesów, nadzorowania instrukcji i formularzy czy selektywnego udostępniania dokumentacji.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Architektur programu Smart Architect, Risk i Portal
 • Smart Architect:
  • zarządzanie procesami
  • opis i wykorzystanie diagramów jako podstawowego elementu projektu
  • zarządzanie dokumentami i politykami
  • zatwierdzanie (publikacja) i zarządzanie wersjami elementów projektu
  • nadawanie uprawnień
  • import i eksport danych
 • Smart Portal – zadania i funkcjonalność
 • Smart Risk:
  • analiza ryzyka
  • budowa mapy ryzyka
  • zarządzanie atrybutami i danymi
  • generowanie raportów

Informacje o szkoleniu:

Wszyscy uczestnicy szkolenia, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Koszt dwudniowego szkolenia: 1.100 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT). W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z osób wyniesie 10%, W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 20000:2005 i praktycznych aspektów wdrożenia systemu zarządzania usługami informatycznymi, Poznań, 13-14 maja br

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu budowy systemów zarządzania usługami w kontekście wymagań międzynarodowej normy ISO/IEC 20000. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pomagają jego uczestnikom zaplanować i wdrożyć w swojej organizacji system zarządzania usługami informatycznymi. Przedstawiane są wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2005 w kontekście problemów towarzyszących wdrożeniom i praktycznych rozwiązań. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby tworzenia elementów systemu zarządzania usługami.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Przegląd systemów ITSM
 • Przegląd wymagań ISO/IEC 20000-1:2005 w kontekście:
  • wymagań dotyczących systemu zarządzania
  • planowania i wdrożenia zarządzania usługami
  • procesów dostarczania usług
  • procesów wsparcia usług
  • procesów relacji
  • dokumentowanie systemu
  • integrację systemów zarządzania
  • audyt i certyfikację ISO 20000

Informacje o szkoleniu:

Wszyscy uczestnicy szkolenia, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Koszt dwudniowego szkolenia: 1.500 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT). W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z osób wyniesie 10%, W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2005, Poznań, 27-28 maja br.

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy sukcesywnie poznają sposoby sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki w zakresie ochrony ich organizacji są właściwie zarządzane i nadzorowane oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają jego uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów w organizacji. Przedstawiane są również wymagania normy ISO/IEC 27001:2005 (specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji). oraz PN-EN ISO 19011:2003 (Wytyczne dotyczące auditowania. systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego). Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Wymagania ISO/IEC 27001:2005 w kontekście procesu audytowania
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami
 • Zarządzanie ryzykiem – ocena metodyki analizy ryzykiem
 • Analiza  i wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
 • Audytowanie systemu bezpieczeństwa – techniki audytowania
 • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
 • Raportowanie wyników audytu
 • Warsztaty w zakresie identyfikacji niezgodności
 • Egzamin sprawdzający

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie kończy się nieobowiązkowym egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy nie podejdą do egzaminu, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Koszt dwudniowego szkolenia: 1 200 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT), W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z osób wyniesie 10%, W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.