Sprawozdanie – konferencja KGHM i PBSG

KGHM Polska Miedź pierwsza firma w Polsce i Europie Wschodniej z certyfikatem systemu zarządzania jakością usług IT ISO/IEC 20000:2005 – sprawozdanie z konferencji i uroczystości wręczenia certyfikatu.

KGHM Polska Miedź SA jako pierwsza w Polsce firma uzyskała certyfikat ISO/IEC 20000:2005, potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania jakością usług IT z normą ISO/IEC 20000:2005. W dniach 27-28 listopada br., KGHM Polska Miedź SA we współpracy z firmą doradczą PBSG, zorganizował w Lubinie konferencję pt. „Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20 000″. Jej celem było kompleksowe spojrzenie na problem zarządzania obszarem IT oraz zaprezentowanie rozwiązań, które wspomagają zarządzanie usługami IT w firmach.

Wnioski z konferencji posłużą między innymi do tego, by promować
sprawdzone rozwiązania i praktyczną wiedzę o nowoczesnych technikach zarządzania usługami IT, a także do skuteczniejszego planowania i prowadzenia projektów związanych z doskonaleniem usług IT. Niniejsza konferencja miała również doprowadzić do integracji środowiska, przekazać informacje o najnowszych technologiach i ich wykorzystaniu w zarządzaniu działami IT.

Podczas konferencji akcentowano konieczność wiązania technologii z zakresem organizacyjnym i metodyką budowania systemu wg ISO 20000. Umiejętności te warunkują bowiem skuteczne wykorzystanie wszystkich elementów organizacji do budowania skutecznych i optymalnych rozwiązań podnoszących poziom usług IT w organizacji.

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 200 osób zainteresowanych tematyką organizacyjnego i technologicznego zarządzania obszarem IT w firmie. Wśród uczestników znaleźli się dyrektorzy i szefowie departamentów bezpieczeństwa i IT największych firm i instytucji publicznych w kraju.

Konferencję otwierał Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Marek Fusiński oraz Dyrektor Oddziału Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Mariusz Nosal i Prezes Zarządu PBSG Paweł Radziłowski. Wszyscy wspólnie zwrócili uwagę na miejsce i rolę, jaką odgrywa ITw współczesnym funkcjonowaniu organizacji.

Mariusz Nosal, Dyrektor Oddziału Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź SA

Podczas dwóch dni konferencji przedstawiona została także seria ponad 25 merytorycznych prezentacji  multimedialnych przygotowanych przez największych dostawców rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w zakresie IT w tym: SAP Polska,  Cisco, Hewlett-Packard Polska, Compfort Meridian, Dialog, CT Partners, DNV . Pracownicy COPI KGHM Polska Miedź SA zaprezentowali uczestnikom konferencji najnowsze rozwiązania organizacyjne i  technologiczne i ich zastosowanie w KGHM.

Wszystkie poruszane problemy, ich różnorodność i zakres były potwierdzeniem rangi i złożoności problematyki podjętej podczas konferencji. Zwieńczeniem pierwszego dnia był uroczysty bankiet, podczas którego przedstawiciel DNV (jednostki certyfikacyjnej) wręczył Wiceprezesowi KGHM Polska Miedź SA Markowi Fusińskiemu oraz Dyrektorowi Oddziału COPI KGHM Polska Miedź SA – Mariuszowi Nosalowi certyfikat ISO/IEC 2000:2005 – pierwszy certyfikat w Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele najważniejszych instytucji i firm w Polsce, łącznie 250 osób. Wręczenie certyfikatu i bankiet uświetnił koncert kwartetu smyczkowego.

Uczestnicy konferenecji i bankietu

Konkludując, należy stwierdzić, iż problematyka technologii i organizacji zarządzania jakością usług IT jest niezmiernie ważna, a jej znaczenie w tworzeniu wartości dodanej każdej organizacji ciągle wzrasta. W związku z wymogami jakie stawia konkurencyjny rynek, firmy w nim uczestniczące stają przed koniecznością zewnętrznego potwierdzenia rzetelności realizowanych procesów, w szczególności tych które dotyczą usług realizowanych w skomplikowanych środowiskach IT. Wynika to zarówno z wypowiedzi uczestników konferencji, referatów jakie zaprezentowano oraz dyskusji podejmowanych w trakcie poszczególnych sesji. Optymalne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością usług IT w organizacji jest niezmiernie złożone, ze względu na wielowarstwowość i wieloaspektowość zjawisk i procesów leżących u podłoża potrzeb zgłaszanych przez działy biznesowe i operacyjne. Zgodnie z większością opinii uczestników  konferencja i uzyskanie przez KGHM Polska Miedź certyfikatu stanie się jedną z najważniejszych wydarzeń tego roku.