Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000

W dniach 17-19.04.2012 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), ISO 20000  (system zarządzania jakością usług informatycznych). To pierwsza w Polsce certyfikacja dla jednostki administracji publicznej obejmująca jednocześnie swoim zakresem w/w standardy. Firma PBSG była doradcą ŚCSI we wdrożeniu ww. standardów.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i jest odpowiedzią na wyzwania współczesności stojące przed rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim – e-slask.pl