Zarządzanie zmianą

Problem biznesowy klienta Dla administratorów sieci wprowadzanie zmian, szczególnie w złożonych i heterogenicznych środowiskach, jest bardzo trudne, często odbywa się metodą prób i błędów. Spotykamy się z tym podczas wdrożeń systemów PAM, gdzie dostarczany appliance o określonym adresie musi mieć komunikację na określonych portach z zasobami zarządzanymi w infrastrukturze. Obsługa zmian przez Skybox w takim…

Czytaj więcej

Obsługa cyklu życia reguł

Problem biznesowy klienta Administratorzy sieci u jednego z klientów mieli ogromny problem z rozpoznaniem zakrywających się oraz redundantnych reguł. Tworzyli nowe dostępy dla kontraktorów oraz dla procesów wewnątrz. Robili to nie mając pojęcia, czy te reguły nie są przypadkiem przykrywane przez już aktywne. Skybox pozwalał im budować świadomie nowe reguły i rzeczywiście projektować je zgodnie…

Czytaj więcej

Analiza ścieżek dostępu i połączeń wraz ze wskazaniem reguł dopuszczających/blokujących ruch

Problem biznesowy klienta Jedna z naszych spółek zajmuje się wdrożeniami systemów PAM opartych o gotowy appliance. Zawsze podczas wdrożeń pojawia się problem komunikacji pomiędzy wspomnianym appliancem, a systemami docelowymi. Klienci często nie wiedzą jaki ruch jest otwarty, a jaki jest blokowany oraz który firewall odpowiada za jego zablokowanie. Dlatego też często inicjowanie appliance odbywa się…

Czytaj więcej

Analiza użycia reguł i obiektów reguł

Problem biznesowy klienta Podczas audytu u jednego z naszych klientów, audytor poprosił o zgodność ustawień zapór sieciowych z normami NIST. Skybox pozwolił klientowi wygenerować raport potwierdzający spełnienie tego wymogu, a także wyjaśnić audytorowi, w jaki sposób ta norma jest weryfikowana w organizacji. Rozwiązanie Skybox Security Rozwiązanie pozwala na weryfikację zgodności konfiguracji, dzięki czemu możliwa jest…

Czytaj więcej

Analiza redundancji i zakrywania się reguł

Problem biznesowy klienta Prowadziliśmy PoC u jednego z potencjalnych klientów, w dostarczonych plikach konfiguracyjnych znajdowało się niemal 1000 reguł dla każdego z firewalli. Skybox pozwolił przeanalizować użycie tych reguł i okazało się (na podstawie dostarczonych logów z okresu 3 miesięcy), że 20% z nich nigdy nie zostało użytych. Może to oznaczać iż, są one zbędne…

Czytaj więcej

Weryfikacja konfiguracji, reguł i polis dostępowych pod kątem zgodności z normami branżowymi, zaleceniami producenta i własnymi politykami.

Problem biznesowy klienta Podczas audytu u jednego z naszych klientów, audytor poprosił o zgodność ustawień zapór sieciowych z normami NIST. Rozwiązanie Skybox Security Skybox pozwolił klientowi wygenerować raport potwierdzający spełnienie tego wymogu, a także wyjaśnić audytorowi, w jaki sposób ta norma jest weryfikowana w organizacji. Rozwiązanie pozwala na ciągłą weryfikację zgodności konfiguracji, dzięki czemu możliwa…

Czytaj więcej

Wizualizacja sieci, usprawnione zarządzanie regułami firewalla oraz politykami dostępu, zoptymalizowane zarządzanie zmianą – wszystko dzięki Skybox Security

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Problemy biznesowe klienta Veolia posiada skomplikowaną oraz rozbudowaną sieć z setkami urządzeń, tysiącami reguł firewalli i regulacje związane z politykami…

Czytaj więcej

Budowa interaktywnego modelu sieci z graficzną reprezentacją w postaci mapy

Problem biznesowy klienta Jeden z naszych klientów po zamodelowaniu sieci i wygenerowaniu mapy, twierdził że Skybox dostarcza nieprawdziwych informacji, ponieważ jego zdaniem wyrysowany przez Skybox wycinek sieci nie istnieje. Okazało się, że klient przejął inną spółkę i jej sieć została włączona do całej infrastruktury jako jeden z jej segmentów, o którym istnieniu administratorzy sieci nie…

Czytaj więcej