Seminarium – EFQM

Seminarium – Zarządzanie jakością w UE
termin: 5 czerwca 2006r.
miejsce: Warszawa, Kłobucka 23a

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. organizuje seminarium poświęcone korzyściom, jakie odnoszą organizacje stosujące model do doskonalenia zarządzania. Seminarium zaprezentuje Model EFQM stosowany przez wiodące organizacje europejskie oraz umożliwi zapoznanie się z doświadczeniem i korzyściami jego zastosowania przez krajowe firmy – zdobywców prestiżowych wyróżnień EFQM.

W warunkach europejskich posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO niesie ze sobą wiele korzyści – począwszy od budowania i rozwijania metod zarządzania oraz niezależnej oceny przez jednostki certyfikacyjne po wdrażanie skutecznych i efektywniejszych narzędzi optymalizacji. Jednak najpopularniejsze standardy ISO nie obejmują swoim zakresem wszystkich aspektów funkcjonowania i zarządzania organizacji. Dlatego większość z nich po wdrożeniu ISO 9001 próbuje rozwijać na swój własny sposób te elementy zarządzania, które w istocie mają zapewnić większy udział w rynku, lepszą jakość, mniejsze koszty, wzrost zadowolenia klienta, wzrost zadowolenia pracowników. Narzędziem za pomocą którego można wdrożyć działania mające na celu poprawę konkurencyjności, oraz wzrost skuteczności efektywność opisane zostały w modelu EFQM.