Sberbank/ISO 20000

Sberbank największy bank w centralnej i wschodniej  Europie otrzymał certyfikat ISO/IEC 20 000 wydany przez BSI Management Systems.

W opinii ekspertów jest to bardzo ważne wydarzenie w sektorze finansowym potwierdzające konieczność  wdrażania tego typu narzędzi organizacyjnych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów w zakresie zapewnienia ciągłości usług na najwyższym poziomie Sberbank wdrożył rekomendacje zawarte w ITIL, a następnie po pojawieniu się normy ISO/IEC 20000 przygotował się do certyfikacji na zgodność z wymaganiami.

Przypomnijmy, że podobną drogę w zakresie certyfikacji wybrał KGHM – Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji – pierwsza organizacja w Polsce, która podjęła się certyfikacji systemu zarządzania jakością usług IT wg ISO/IEC 20 000. Opinie menadżerów Sberbank dotyczące ISO/IEC 20 000 i korzyści jakie przyniosło wdrożenie, potwierdza Dyrektor Oddziału COPI KGHM Mariusz Nosal: „Mieliśmy dobrze zbudowane mechanizmy zarządzania usługami IT lecz szukaliśmy systemowego rozwiązania do zbudowania organizacji usługowej IT, z procesowym zarządzaniem. System ISO/IEC 20 000 świetnie się w tym zakresie sprawdza”. Istotną cechą wdrożenia standardu, w obu przypadkach, było ukazanie roli departamentu IT we wszystkich procesach operacyjnych firmy.

Rolą standardu, który został opracowany pod koniec 2005r jest przede wszystkim pomoc firmom w zakresie opracowania i integracji podejścia procesowego w zarządzaniu usługami IT. Znaczenie i rola działu IT w działaniu każdej firmy wymaga stosowania rozpoznawalnych i sprawdzonych norm i rozwiązań organizacyjnych – takim rozwiązaniem ostatnich dwóch lat stała się norma ISO/IEC 20 000. Wdrożenie wymagań wspomnianego standardu zapewnia, że organizacja posiada mechanizmy pozwalające na ocenę na ile jest w stanie spełnić coraz większe wymagania klientów w zakresie IT.