Rejestr certyfikatów ISO 27001

Jedyny w Polsce rejestr certyfikatów BS 7799-2 oraz ISO/IEC 27001:2005 przyznanych organizacjom w Polsce.

W związku z licznymi zapytaniami od różnych środowisk biznesowych i edukacyjnych oraz realizując strategię spółki,  PBSG postanowiło uruchomić pierwszy i jak dotąd jedyny rejestr certyfikatów BS 7799-2 oraz ISO/IEC 27001 przyznanych organizacjom w Polsce. Jednym z celów rejestru jest integracja rozproszonej wiedzy na temat rynku certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dostarczenia kompletnej wiedzy w tym zakresie.

Autorzy portalu – eksperci PBSG – dostrzegli brak jednolitej informacji w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o ISO 27001 na rynku Polskim, w szczególności w zakresie certyfikacji. Dlatego Spółka uruchomiła projekt, do którego  oprócz obecnych klientów oraz organizacji współpracujących z PBSG włączyć będzie chciała szerokie środowisko związane z bezpieczeństwem informacji. Jak przewidują autorzy portalu całość przedsięwzięcia ma zakończyć się w ciągu najbliższego roku.  Jednym z elementów rozwoju portalu jest skupienie w nim niezależnych opinii ekspertów z zakresu bezpieczeństwa z różnych dziedzin i firm działających w Polsce i UE. Już teraz Spółka zaprasza do zgłaszania zmian i aktualizacji obecnie zawartych w portalu informacji.