Warunki udziału i rejestracja na Warsztaty Skybox Security organizowane przez PBSG SA

 1. Zgłaszający uczestnictwo w spotkaniu akceptuje poniższe warunki uczestnictwa.
 2. Warsztaty nie są przeznaczone dla resellerów oraz partnerów Skybox Security.
 3. Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach należy wypełnić formularz on-line znajdujący się na stronie internetowej wydarzenia: pbsg.pl/warsztaty-skybox-security/
 4. Po wypełnieniu formularza na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na spotkanie. Rejestracja poprzez formularz nie gwarantuje miejsca na spotkaniu. W czasie do 2 dni roboczych po rejestracji, PBSG SA potwierdzi rezerwację miejsca na warsztatach.
 5. Udział w warsztatach jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6.
 6. W przypadku sytuacji, w której osoba dokona rejestracji na spotkanie, nie odwoła udziału w trybie zgodnym z regulaminem i nie pojawi się na warsztatach w wybranym podczas rejestracji terminie, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa w wysokości 200,00 zł netto.
 7. Wypełniając i przesyłając formularz zamówienia osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. Faktura zostaje wystawiona tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej w punkcie 6.
 8. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania i wymaga formy pisemnej.
 9. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 8.
 10. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach spowoduje wystawienie faktury VAT zgodnie z punktem 6.
 11. PBSG SA zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych.
 12. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu.
 13. Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane przez organizatora wydarzenia.
 14. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez PBSG SA danych osobowych zgłoszonych uczestników.