Eksperci PBSG współtwórcami polskiego wydania COSO II

Współtwórcy polskiego wydania COSO I

W wydaniu 4/2007 magazynu CFO ukazał się 18 stronicowy raport  dotyczący Zarządzania Ryzykiem przygotowany pod patronatem Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Publikacja ta porusza zagadnienia związane z podejmowaniem ryzyka oraz odpowiedzią na pytanie czy zarządzanie ryzykiem należy traktować jako luksus czy konieczność?

W dalszej części omówiono ERM w polskiej rzeczywistości oraz dobre praktyki w tym zakresie. Ostatnie artykuły raportu poruszają zagadnienia dotyczące niezbędnych uwarunkowań biznesowych, aby w firmie wprowadzić kulturę zarządzania ryzykiem oraz pokazują rolę Risk Managera w organizacji. Eksperci PBSG bazując na swoich doświadczeniach podzielili się na łamach tego raportu swoją wiedzą i praktyką.

Raport Stowarzyszenia jest kolejną polskojęzyczną pozycją, po wydanej w czerwcu przez PBSG i PIKW najważniejszej publikacji w zakresie zarządzania ryzykiem COSO II i zorganizowanej przy tej okazji konferencji.

Przypomnijmy Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK jest odpowiedzią na powiększająca się popularność idei zarządzania ryzykiem biznesowym. Dotyczy potrzeby skonsolidowania w Polsce środowiska osób zainteresowanych tym obszarem. Ambicjami jego członków jest zapewnienie profesjonalnego rozwoju, wymiana doświadczeń polskich i zagranicznych oraz promowanie dobrych praktyk zarządzania ryzykiem. Eksperci PBSG współtworzyli Stowarzyszenie POLRISK.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!